Hyppää sisältöön
Media

Tunnustuspalkinnot Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:lle sekä Kymenlaakso...

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.2.2006 8.00
Tiedote -

Terveyden edistämisen aluekierroksella Lappeenrannassa 13. helmikuuta pidetyssä seminaarissa jaettiin alueen Vuoden terveysteko -tunnustuspalkinnot Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:lle sekä Kymenlaakson sairaanhoitopiirin terveydenedistämistyöryhmälle. Palkinnot luovutti pääjohtaja Pekka Puskaja ne vastaanottivat puheenjohtaja Kalevi Ikonen, aluejohtaja Reijo Rinkinen ja terveysliikunnan kehittäjä Mikko Ikävalko Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:stä sekä hallintoylihoitaja Anneli Rauhasalo Kymenlaakson sairaanhoitopiiristä.

EKLU aktivoi liikkumaan

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry (EKLU) panostaa aktiivisesti lasten ja nuorten liikunnan ja liikuntaolosuhteiden kehittämiseen sekä terveys- ja harrasteliikunnan ja liikuntamahdollisuuksien kehittämiseen. Yhdistyksen toiminta on monipuolista ja tuloksellista.

EKLU on käynnistänyt ainutlaatuisen toiminnan yhdessä alueen päiväkotien kanssa kouluttamalla päiväkotien työntekijöistä liikuntavastaavia. Yhdistys on myös järjestänyt mm. Nuori Suomi -liikuntaleirejä, valmentaja- ja ohjaajakoulutusta, Tosi Nuori Suomi-koulutusta sekä kartoittanut Etelä-Karjalan iltapäiväkerhojen määrää ja niiden liikunnan nykytilannetta. Terveysliikunnan alueella yhdistys on käynnistänyt monia hankkeita aikuisväestön liikunnan ja liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi. Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n jäseninä on 126 maakunnan liikunta- ja urheiluseuraa ja muuta järjestöä.

Työryhmältä toimintamalli terveyden edistämiseksi

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin terveydenedistämistyöryhmän tehtävänä on luoda kansalaisten osallistumiseen pohjaava terveyden edistämisen toimintamalli sairaanhoitopiirin alueelle. Toimintamallilla lisätään ihmisten omaa vastuuta terveytensä vaalijoina ja annetaan kuntalaisille valmiuksia oman työnsä ja lähiyhteisönsä kehittämiseen ja tulevaisuuden hahmottamiseen. Tavoitteena on varmistaa, että terveyden edistämisen näkökulma otetaan nykyistä paremmin huomioon kaikissa terveyspalveluissa.

Työryhmä selkiyttää eri toimijoiden rooleja terveydenedistämistyössä ja vastaa yhdessä kumppaneittensa kanssa siitä, että terveyttä edistävät asiat huomioidaan päätöksenteossa. Ryhmän tavoitteena on saada järjestöt, viranomaiset ja päätöksentekijät sitoutumaan terveyttä edistävään yhteiskuntapolitiikkaan ja toteuttamaan sitä omassa toiminnassaan. Myös koulutuksen ja uuden tiedon tuottamista sekä terveyttä edistäviä toimia ja yhteisöjen osallistumista tuetaan.

Kymenlaakson sairaanhoitopiirin terveydenedistämistyöryhmä nimettiin vuonna 1992. Työryhmässä ovat edustajat alueen perusterveydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta ja ammattikorkeakoulusta. Työ pohjautuu nelivuotiskausittain laadittavaan terveyden edistämisen suunnitelmaan, jossa terveyden edistämisen painoalueet on esitetty toimenpiteineen ja seurantatapoineen.

Taustaa

Sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden edistämisen keskus, Stakes, Kansanterveyslaitos ja Suomen Kuntaliitto sekä Työterveyslaitos jakavat Terveyden edistämisen aluekierroksella alueelliset Vuoden terveysteko -kunniamaininnat.

Terveyden edistämisen keskus jakaa vuosittain valtakunnallisen terveystekopalkinnon, jonka sijasta tänä vuonna jaetaan alueelliset tunnustukset. Palkitsemisperusteissa painotettiin etenkin palkittavan toiminnan/ohjelman/hankkeen monialaista ja -ammatillista yhteistyötä ja näyttöä tavoitteiden mukaisista tuloksista.

Lisätietoja aluekierroksesta:

Apulaistiedotuspäällikkö Tarja Tamminen, STM, puh. 050 3070256

Lisätietoja Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n toiminnasta:

Aluejohtaja Reijo Rinkinen, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry, puh. 050 4368140

Lisätietoja Kymenlaakson sairaanhoitopiirin terveydenedistämistyöstä:

Hallintoylihoitaja Anneli Rauhasalo, Kymenlaakson sairaanhoitopiirin kuntayhtymä,

puh. 044 5386637

Sivun alkuun