Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tulkkipalveluja ja vaikeimmin vammaisten päivätoimintaa lisätään

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.9.2006 11.40
Tiedote -

Hallitus esittää, että vaikeasti kuulovammaisten, kuulo- ja näkövammaisten sekä puhevammaisten mahdollisuutta saada tulkkipalveluja parannettaisiin. Lisäksi hallitus esittää kunnille velvollisuutta järjestää päivätoimintaa työkyvyttömille henkilöille, joilla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 28. syyskuuta.

Uudistuksen tavoitteena on vähentää tulkkipalveluihin liittyviä ongelmia. Vammaispalvelulain muutoksella kuulo- ja näkövammaisten henkilöiden tulkintatuntien vähimmäismäärä nostettaisiin 240 tunnista 360 tuntiin ja muiden 120 tunnista 180 tuntiin kalenterivuodessa.

Hallitusohjelman mukaan vammaispalvelujen saatavuus ja vammaisten tasa-arvoinen kohtelu turvataan. Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään päivätoimintaa, jos hänellä ei ole edellytyksiä tehdä työtä tai osallistua työtoimintaan. Uudistuksessa kunnat velvoitettaisiin järjestämään päivätoimintaa myös niille vaikeavammaisille henkilöille, joille sitä ei järjestetä kehitysvammaisuuden perusteella.

Esimerkiksi aivovamma, vakava mielenterveysongelma sekä eri vammojen yhdistelmät voivat aiheuttaa vaikean toimintarajoitteen, joka estää henkilöä osallistumasta työhön ja työtoimintaan. Uudistuksen tavoitteena on parantaa kaikkein vaikeimmin vammaisten henkilöiden elämänlaatua. Päivätoiminnalla voidaan tukea mielenterveyskuntoutujien avohoitoa ja vähentää sairaalajaksoja. Toiminta voi myös edesauttaa osallistumista työtoimintaan ja paluuta työelämään. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan vaikeavammaisten päivätoiminta olisi maksuton sosiaalipalvelu.

Esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lisätietoja antaa hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh. 160 73187

Sivun alkuun