Hyppää sisältöön
Media

Tulkkipalveluja ja päivätoimintaa lisätään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.12.2006 13.30
Tiedote -

Vaikeasti kuulovammaisten, kuulo- ja näkövammaisten sekä puhevammaisten mahdollisuutta saada tulkkipalveluja parannetaan. Lisäksi kuntien on järjestettävä päivätoimintaa työkyvyttömille henkilöille, joilla ei vammaisuudesta johtuen ole edellytyksiä osallistua sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan. Hallitus esitti asiaa koskevien lakien vahvistamista torstaina 21. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lait perjantaina. Lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Vammaispalvelulain muutoksella kuurosokeiden henkilöiden tulkintatuntien vähimmäismäärä nostetaan 240 tunnista 360 tuntiin ja kuulovammaisten sekä puhevammaisten 120 tunnista 180 tuntiin kalenterivuodessa.

Kehitysvammaiselle henkilölle järjestetään päivätoimintaa, jos hänellä ei ole edellytyksiä tehdä työtä tai osallistua työtoimintaan. Kunnat velvoitetaan järjestämään päivätoimintaa myös niille vaikeimmin vammaisille henkilöille, joille sitä ei järjestetä kehitysvammaisuuden perusteella. Toimintakyky voi olla voimakkaasti alentunut esimerkiksi aivovamman, vakavan mielenterveysongelman tai useamman eri vamman tai sairauden yhteisvaikutuksen seurauksena. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain mukaan vaikeavammaisten päivätoiminta on maksuton sosiaalipalvelu.

Lisätietoja:

hallitussihteeri Lotta Silvennoinen, puh. (09) 160 73187 ja

ylitarkastaja Aini Kimpimäki, puh. (09) 160 74133

Hallituksen esitys (HE 166/2006 vp) ja eduskunnan antama vastaus (EV 140/2006 vp) ovat saatavissa Internetistä eduskunnan kotisivuilta. Uudistukseen liittyvä kuntatiedote (KT 14/2006) on sosiaali- ja terveysministeriön Internet-sivuilla.

Sivun alkuun