Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tukiryhmä seuraamaan ja tukemaan Kaunialan kehittämistä

Sosiaali- ja terveysministeriö
20.12.2004 14.10
Tiedote -

Kaunialan sotavammasairaalan kehittämistä ja tulevaisuutta koskevasta strategiasta sovittiin tämän vuoden toukokuussa sosiaali- ja terveysministeri Sinikka Mönkäreen ja peruspalveluministeri Liisa Hyssälän johdolla. Kehittämisstrategia perustuu sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2003 Kauniala-työryhmän ja Valtiokonttorin selvityksiin.

Sotainvalidien veljesliitto on toimittanut ministeriölle Kaunialan kehittämistä koskevan yleisluonteisen muistion toukokuussa ja lisäksi liito teettää selvityksen, jonka on samalla tarkoitus olla Kaunialaa koskevan kehittämisohjelman pohja-aineisto. Selvitys valmistuu tammikuussa 2005 ja sosiaali- ja terveysministeriö, Valtiokonttori sekä Sotainvalidien Veljesliitto hyväksyvät allekirjoituksillaan kehittämisohjelman. Valtion taloudellinen tuki ohjelmalle taataan siten, että Valtiokonttori maksaa vuoden 2004 tasoista hoitopäivärahaa seuraavan kolmen vuoden ajan siten, että nykyinen hoidon taso voidaan turvata ja samalla kattaa aikaisempaa alijäämää.

Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut tukiryhmän, jonka tehtävänä tukea Kaunialan kehittämisohjelman valmistelua ohjelman laadintavaiheessa, tukea ja seurata kehittämisohjelman toimeenpanoa sekä antaa tarvittaessa asiantuntija-apua ohjelman eri vaiheissa. Tukiryhmä raportoi vuosittain kehittämisohjelman toimeenpanon tilanteesta sosiaali- jaterveysministeriölle. Tukiryhmän toimikausi päättyy 31.3.2007.

Tukiryhmän puheenjohtajana on lääkintöneuvos Risto Pomoell sosiaali- ja terveysministeriöstä. Ryhmän jäsenet ovat sosiaali- ja terveysministeriöstä, Valtiokonttorista, Sotainvalidien Veljesliitosta ja Kaunialan sotavammasairaalasta. Lisäksi ryhmän on kuultava asiantuntijoita mm. Stakesista ja Invalidiliitosta.

Lisätietoja: lääkintöneuvos Risto Pomoell, STM, puh. 09-160 74358

Sivun alkuun