Hyppää sisältöön
Media

Trukinkuljettajille pätevyysvaatimukset

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.6.2008 11.55
Tiedote -

Koneiden ja muiden työvälineiden käyttö- ja tarkastusvaatimukset uudistuvat ja tehostuvat. Samalla työnantajan vastuu työvälineiden kunnossapidossa lisääntyy. Vuoden 2009 alussa voimaan tulevan asetuksen tavoitteena on parantaa työturvallisuutta.

Asetus tuo myös trukinkuljettajille pätevyysvaatimukset. Trukin ja henkilönostimen kuljettamiseen työpaikalla tarvitaan ensi vuoden alusta lukien työnantajan lupa. Ennen luvan myöntämistä työnantajan on varmistettava, että työntekijällä on riittävät taidot käyttää työvälinettä. Myös torninosturin- ja ajoneuvonosturin kuljettajan pätevyysvaatimukset täsmentyvät.

Työnantaja on asetuksen mukaan vastuussa siitä, että työväline pysyy turvallisena koko sen käyttöiän ajan. Työnantajan on varmistettava työvälineen turvallinen toimintakunto tarkastuksin, testauksin, mittauksin ja muilla sopivilla keinoilla. Työnantaja määrittelee riskinarvioinnin perusteella kulloinkin tarvittavat keinot.

Asetus täsmentää myös säännöksiä vaarallisten koneiden käyttöönotto- ja määräaikaistarkastuksista. Pakolliset tarkastukset koskevat vastedes lähinnä vaarallisia nostolaitteita. Asiantuntijan tarkastuksen piiriin tulevat kaikki kuormausnosturit ja yli 500 kiloapainavat nosturit. Samalla tarkastuksen suorittajan riippumattomuus- ja pätevyysvaatimuksia lisätään.

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Tuiri Kerttula, puh. (09) 160 72541
Vanhempi hallitussihteeri Antti Posio, puh. (09) 160 72420

Sivun alkuun