Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Translainsäädäntöä pohtinut työryhmä sai ehdotuksensa valmiiksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.5.2015 14.28
Tiedote
Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksiä pohtinut työryhmä on luovuttanut loppuraporttinsa, jossa esitetään luonnos hallituksen esitykseksi uudesta translaista. Muutosehdotukset perustuvat Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutetun Suomelle antamaan suositukseen. Lisäksi työryhmä on selvittänyt muut translain muutostarpeet.

Työryhmä ehdottaa toimeksiantonsa mukaisesti, että lisääntymiskyvyttömyys ja naimattomuus sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksinä poistetaan translaista.

Lisäksi työryhmä ehdottaa, että jatkossa selvitettäisiin, olisiko henkilön mahdollista vahvistaa sukupuolensa väestötietoihin omalla ilmoituksella tai hakemuksella. Väestörekisterimerkintää varten ei tällöin tarvittaisi enää lääketieteellistä selvitystä transsukupuolisuudesta. Tanskassa, Argentiinassa ja Maltalla on jo voimassa vastaava käytäntö; Ruotsissa ja Norjassa selvitetään sitä.

Työryhmän mielestä voi olla myös perusteltua pohtia vaatimusta täysi-ikäisyydestä sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksenä. Asiaa olisi arvioitava erityisesti siltä kannalta, missä määrin se olisi alaikäisen edun ja hyvinvoinnin mukaista tai vastaista. Lisäksi tulisi arvioida, miten sukupuolensa vahvistaneiden henkilöiden vanhemmuudesta olisi säädettävä.

Luonnoksen ehdotus avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen sääntelystä ei ole ajantasainen, koska eduskunta äänesti samaa sukupuolta olevien henkilöiden avioliiton puolesta. Työryhmä katsookin, että translain sääntelyssä tulee ottaa huomioon tulevan sukupuolineutraalin avioliittolain aiheuttamat muutostarpeet.

Lisätiedot

työryhmän puheenjohtaja, lääkintöneuvos Helena Vorma, p. 0295 163 388, [email protected]
työryhmän sihteeri, lakimies Merituuli Mähkä, p. 0295 163 575, [email protected] (lainsäädäntöön liittyvät kysymykset)
työryhmän varapuheenjohtaja, neuvotteleva virkamies Riitta Burrell, p. 0295 163 588, [email protected] (luonnos hallituksen esitykseksi)Raportti

Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset. STM:n raportteja ja muistioita 2015:23

Sivun alkuun