Hyppää sisältöön
Media

Toimeentuloturvan takaisinperintäsäännöksiin muutoksia

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.5.2004 11.00
Tiedote -

Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan ja Koulutusrahaston toimeenpanemia etuuksia koskevia takaisinperintäsäännöksiä täydennetään säännöksillä, jotka koskevat takaisinperittävän saatavan vanhentumista. Aiheettomasti maksettu etuus on perittävä takaisin viimeistään viiden vuoden kuluessa sen maksupäivästä lukien. Kun takaisinperinnästä on tehty päätös, saatavan vanhentumisaika on viisi vuotta.

Opintotukilakiin lisätään säännös, jonka mukaan opintolainan takaussaatava vanhentuu viidessä vuodessa siitä lukien, kun Kansaneläkelaitos on maksanut opintolainan luottolaitokselle. Saatavan vanhentumisajan katkaisemisesta alkaa uusi viiden vuoden vanhentumisaika.

Voimassa olevien takaisinperintäsäännösten mukaan aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä voidaan luopua osittain tai kokonaan, jos tämä katsotaan kohtuulliseksi. Kansaneläkelaitoksen, työttömyyskassan ja Koulutusrahaston toimeenpanemia etuuksia koskevia luopumissäännöksiä tarkennetaan siten, että aiheettomasti maksetun etuuden takaisinperinnästä voidaan luopua kokonaan, jos perintä jäisi ilmeisesti tuloksettomaksi tai perinnästä aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttomat takaisinperittävään rahamäärään nähden.

Lait tulevat voimaan 1. kesäkuuta 2004. Säännöksiä sovelletaan myös niihin etuuksiin ja saataviin, jotka ovat syntyneet ennen lain voimaantuloa. Hallitus esitti lakien vahvistamista torstaina 6. toukokuuta. Tasavallan presidentti vahvistanee lait perjantaina 7. toukokuuta.

Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi puh. 09 – 160 73866

Sivun alkuun