Hyppää sisältöön
Media

Toimeentulotukilain uudistus on edennyt lausunnolle

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.4.2022 12.17
Tiedote
Kuvassa teksti: lausuntopyyntö, toimeentulotukilain uudistus

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja toimeentulotukilain uudistamista koskevaan hallituksen esitykseen. Esityksen tavoitteena on parantaa erityisesti sosiaalihuollon ja haavoittuvassa asemassa olevien asiakkaiden asemaa toimeentulotuen hakijoina. 

Toimeentulotuen toimeenpano jakautuisi jatkossakin kahdelle viranomaiselle. Kela vastaisi edelleen perustoimeentulotuesta ja hyvinvointialueiden sosiaalihuolto 1.1.2023 alkaen täydentävästä ja ehkäisevästä toimeentulotuesta. 

Uudistuksessa tarkennettaisiin asiakkaan oikeutta saada henkilökohtaista palvelua ja monialaista palvelua. 

Asiointi tulisi järjestää saavutettavalla ja esteettömällä tavalla niin, että eri asiakasryhmien tarpeet on otettu huomioon. Myös sosiaalihuollon ja asiakkaan näkemysten huomioon ottamisesta säädettäisiin nykyistä tarkemmin. 

Uudistetussa laissa säädettäisiin myös Kelan ja hyvinvointialueen yhteistyöstä toimeentulotukiasioissa.

Yhteistyötä tarkentavilla säännöksillä halutaan varmistaa, että asiakkaiden tilanne otetaan huomioon nykyistä tarkemmin ja että viranomaisten vastuut tuen myöntämisprosessin eri vaiheissa olisivat selkeät. Näin parannetaan erityisesti niiden asiakkaiden asemaa, joiden erityistarpeet ovat saattaneet jäädä sähköisessä etuusprosessissa liian vähälle huomiolle.

Esityksessä ei muutettaisi toimeentulotuen tavoitteita tai asemaa suhteessa muihin sosiaaliturvaetuuksiin. Toimeentulotuki säilyisi edelleen tilapäisenä viimesijaisena tukimuotona. Tästä syystä esimerkiksi tuen tasoon ei esitetä muutoksia. 

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydetään lausuntoja 31.5.2022 mennessä lausuntopalvelu.fi-sivustolla. Lisäksi järjestetään 27.4. kuulemistilaisuus, jossa esitellään esityksen keskeistä sisältöä. 

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Susanna Rahkonen 
erityisasiantuntija Ritva Liukonen
lakimies Katariina Rainio
[email protected] 

Sivun alkuun