Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tillgången till yrkesinriktad rehabilitering underlättas, perioden med partiell

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.9.2013 9.07
Pressmeddelande -

Kriterierna för beviljande av Folkpensionsanstaltens (FPA) yrkesinriktade rehabilitering föreslås bli ändrade så att fler personer i arbetsför ålder, och i synnerhet unga, ska kunna få yrkesinriktad rehabilitering i ett tidigare skede än i dag. När rehabilitering beviljas ska man i högre grad än tidigare förutom sjukdomen också beakta andra omständigheter som påverkar personens livssituation. Syftet är att förebygga att människor övergår i invalid- eller sjukpension genom att för dem ordna rehabilitering i ett tillräckligt tidigt skede. Till följd av lagändringen kunde 1 000 personer fler än i dag årligen få tillgång till rehabilitering.

Statens andel av kostnaderna för rehabilitering och rehabiliteringspenning beräknas uppgå till 2,4 miljoner euro per år. Kostnaderna skulle vara relativt låga jämfört med till exempel de pensionsutgifter som kan undvikas genom att ordna rehabilitering. Den yrkesinriktade rehabiliteringen består av till exempel yrkesinriktad rehabilitering, rehabiliteringskurser och arbetslivsinriktad rehabilitering. 

Därutöver ska man stödja partiellt arbetsföra att återgå till arbete och stanna längre kvar i arbetet genom att förlänga perioden med partiell sjukdagpenning från högst 72 till 120 dagar.  Kravet för att få partiell sjukdagpenning är att deltidssysselsättningen planeras pågå utan avbrott minst 12 vardagar. Den partiella sjukdagpenningen ska i huvudsak finansieras av arbetsgivarna och de försäkrade (löntagare och företagare), och ändringen uppskattas öka kostnaderna med ca 6,1 miljoner euro per år.

De föreslagna ändringarna har samband med regeringens åtgärder för att förbättra sysselsättningen för partiellt arbetsföra personer. Syftet med båda ändringarna är att förlänga arbetskarriärerna. Ändringarna i fråga om yrkesinriktad rehabilitering kommer också att främja genomförandet av ungdomsgarantin.  

Regeringen lämnade propositionen som gäller saken till riksdagen måndagen den 16 september. Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2014. Lagarna avses träda i kraft 1.1.2014.

Ytterligare uppgifter

Pekka Humalto, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 163193, [email protected]På vår webbplats

Sjukdom och rehabilitering 
Partiellt arbetsföra med i arbetslivet

På andra webbplatser

Ungdomsgaranti

Sivun alkuun