Hyppää sisältöön
Media

Tiedot terveydenhuollon ammattihenkilöistä Internetiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 21.8.2008 10.45
Tiedote -

Kansalaisten tiedonsaanti terveydenhuollon ammattihenkilöistä ja heidän pätevyydestään helpottuu, kun hallituksen esittämä julkinen tietopalvelu otetaan käyttöön. Maksuton, Internetissä toimiva palvelu sisältäisi tiedot kaikista terveydenhuollon ammatillisen koulutuksen saaneista henkilöistä. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 21. elokuuta.

Rekisteristä selviäisi terveydenhuollon ammattihenkilön nimen ja rekisteröintinumeron lisäksi tämän syntymävuosi ja ammattipätevyys, maininnat mahdollisista erikoislääkäri- tai erikoishammaslääkärioikeuksista sekä tiedot ammattiharjoittamisoikeuksien rajoituksista.

Julkisen tietopalvelun avulla kansalaisen olisi nykyistä helpompi varmistua ennen hoitoa siitä, että terveyspalvelun tarjoaja todella on viranomaisen valvoma, koulutuksen saanut terveydenhuollon ammattihenkilö.

Rekisterin ylläpidosta vastaisi Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan uudelleen organisoinnin jälkeen perustettava lupa- ja valvontaviranomainen.

Uusi sähköinen tietopalvelu helpottaisi myös viranomaisten ja apteekkien toimintaa ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön valvontaa.

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen ylläpitämässä keskusrekisterissä oli vuoden 2006 lopulla tiedot noin 335 000 terveydenhuollon ammatinharjoittajasta.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Päivi Kaartamo, puh. (09) 160 74353, 050 340 5546

Sivun alkuun