Hyppää sisältöön
Media

Tiedonsaati yksityisten sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottajista uudistuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2005 10.55
Tiedote -

Hallituksen tavoitteena on perustaa valtakunnallinen yksityisten palvelujenantajien rekisteri, joka sisältäisi tiedot yksityisistä sosiaalipalvelujen ja terveyspalvelujen tuottajista sekä myös terveydenhuollon itsenäisistä ammatinharjoittajista. Rekisteri parantaisi lupa- ja valvonta- ja tilastoviranomaisten tiedonsaantia yksityisesti annettavista sosiaali- ja terveyspalveluista. Rekisteri mahdollistaisi sähköisen asioinnin palvelujentuottajan ja lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastojen välillä. Lupa- ja ilmoitusasioissa tarvittavien asiakirjojen saatavuus, niiden täyttö ja jättäminen yksinkertaistuu uudistusten myötä. Samalla asioiden käsittely lääninhallitusten sosiaali- ja terveysosastoilla nopeutuu ja yhdenmukaistuu.

Uudistuksen jälkeen rekisterin pitäjinä olisivat Terveydenhuollon oikeusturvakeskus ja lääninhallitukset yhdessä. Rekisteri palvelisi myös Kansaneläkelaitosta ja Stakesia, jotka tarvitsevat tehtävässään tietoja yksityisesti järjestettävistä sosiaali- ja terveyspalveluista. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjillä, kunnilla ja muilla tietoa tarvitsevilla on mahdollisuus saada tietoja osasta rekisteriä, josta on tarkoitus muodostaa julkisesti käytettävissä oleva osarekisteri.

Valtakunnallisen palvelujenantajien rekisterin ylläpito maksaa noin 170 000 euroa vuosittain. Yksityiset palveluntuottajat, maksavat noin 50 euron vuosimaksua, jolla rekisterin ylläpitokustannukset katettaisiin.

Rekisteriuudistuksen yhteydessä myös itsenäisille terveydenhuollon ammatinharjoittajille säädettäisiin velvollisuus antaa vuosittain kertomus toiminnastaan.

Uudistukset edellyttävät, että lakia yksityisestä terveydenhuollosta, lakia terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä sekä lakia yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta muutetaan. Hallitus päätti asiaa koskevien lakimuutosten sisällöstä torstaina 7. huhtikuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitykset eduskunnalle perjantaina 15. huhtikuuta.

Lisätietoja: hallitussihteeri Päivi Kaartamo puh. 160 74353

Sivun alkuun