Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveyskeskuksen annettava terveydentilaa koskevat todistukset

Sosiaali- ja terveysministeriö
19.10.2006 12.31
Tiedote -

Hallitus esittää muutoksia kansanterveyslakiin. Kunnan asukkaan tai terveyskeskuksen potilaan olisi saatava terveyskeskuksesta terveydentilaansa koskeva todistus tai lausunto silloin kun sen tarve perustuu lakiin tai asukkaan tai potilaan hoidon, toimeentulon tai muun vastaavan syyn kannalta välttämättömään perusteeseen. Tällaisia todistuksia ovat esimerkiksi sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien hakemista varten tarvittavat todistukset, ajokorttitodistus sekä todistus terveydentilasta opiskelupaikan saamiseksi. Esimerkiksi harrastuksiin liittyviä todistuksia ja lausuntoja terveyskeskuksen ei tarvitse antaa.

Kansanterveyslain käsitteitä ehdotetaan muutettavaksi myös siten, että opiskelijaterveydenhuolto-käsite muutetaan opiskeluterveydenhuolloksi. Opiskeluterveydenhuolto tarkoittaisi toisen asteen oppilaitosten, lukioiden ja korkeakoulujen opiskeluterveydenhuoltoa kokonaisuutena. Aikaisemmin lukioiden terveydenhuolto on kuulunut kouluterveydenhuoltoon. Samalla kansanterveyslakiin ehdotetaan lisättäväksi nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset opiskeluterveydenhuollon tavoitteista, sisällöstä, seurannasta ja arvioinnista.

Kansanterveyslakiin ehdotetaan myös säännöstä siitä, että valtioneuvosto asettaisi sosiaali- ja terveysministeriön esityksestä kolmeksi vuodeksi kerrallaan lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunnan.

Hallitus hyväksyi kansanterveyslain muuttamista koskevien lakiesitysten sisällön tänään. Presidentin on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle perjantaina 20. lokakuuta.

Lisätietoja: lakimies Janne Pitkävirta, STM, puh. (09) 160 73104

Sivun alkuun