Hyppää sisältöön
Media

Terveydenhuollon työpaikoille tehostettua valvontaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 28.4.2005 9.14
Tiedote -

Terveydenhuoltoalan työsuojeluongelmat ovat nousseet esille työsuojelun valvonnassa. Eri tahoilta on esitetty vaateita, että työsuojeluviranomaisten tulee painottaa toimintaansa terveydenhuoltoalan työpaikoille. Työsuojelupiirien edellytetään varmistavan, että terveydenhuoltoalan työpaikoilla työnantaja luovat toimintatavat, joilla asiakasväkivaltaa, häirintää ja epäasiallista kohtelua, työn aiheuttamaa haitallista henkistä kuormitusta sekä käsin tehtäviä nostoja ja siirtoja voidaan poistaa tai hallita. Työsuojelupiirien suorittamaa valvontaa koordinoimaan vuosiksi 2004-2007 sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto on asettanut valtakunnallisen terveydenhuollon työsuojelun valvontahankkeen.

-Hanke on otettu hyvin vastaan jo 15 sairaanhoitopiirissä, mutta vasta syksyllä tarkastustoiminta näkyy terveyskeskuksissa. Valvontahankkeessa neljää työpaikoilla eniten hiertävää ongelmaa lähestytään vaiheittain. Työ on aloitettu sairaanhoitopiirin johdon tapaamisilla, joiden yhteydessä on sovittu toimintatavoista kehittää työoloja ja huolehtia voimavaroista. Myöhemmin käymme tarkastamassa, millainen valmius työantajalla on varautua tarkastamiimme asioihin. Lisäksi teemme vielä pistokokein työpaikkatarkastuksia. Menemme esimerkiksi poliklinikalle, jossa havainnoimme arjen toimintaa ja tarkastamme ohjeistusta sekä kehitys- ja parannussuunnitelmia, hankkeen koordinaattori yli-insinööri Harri Halme kertoo. Hän korostaa myös, että nyt työsuojelun valvonnassa on järkevää panostaa terveydenhuoltoon. Ala on tärkeä ja työllistää 8-10 prosenttia työvoimasta, siksi uusilla toimintatavoilla riskit on pidettävä sellaisilla tasoilla, että ne eivät aiheuta työntekijöille vaaraa tai haittaa. –Ei ole ollenkaan merkityksetöntä, onko työpaikka turvallinen, vallitseeko työrauha, miten henkilöstö jaksaa ja ovatko koneet ja laitteet vapauttaneet ammattilaisten auttavat kädet terveydenhuollon työhön. Koska työsuojelun valvontahenkilöstöä on rajallisesti, yksittäisiä asioita ei systemaattisesti valvota, keskitymme työnantajan turvallisuuden hallintajärjestelmiin, Halme toteaa lopuksi.

Työpaikkatarkastukset tehdään vuosina 2005-2007. Vuoden 2007 lopulla arvioidaan toteutuneet toimenpiteet ja muutokset. Hanketta koordinoi ryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja terveysministeriön työsuojelu- ja terveysosastoilta sekä kaikista työsuojelupiireistä.

Lisätietoja: yli-insinööri Harri Halme, puh. (09) 160 72416, [email protected].

Sivun alkuun