Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen toimenkuvaan muutoksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
6.10.2005 10.43
Tiedote -

Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen (TEO) uudeksi tehtäväksi esitetään sekä kunnallisen että yksityisen terveydenhuollon toimintayksiköiden toiminnan ohjausta ja valvontaa. Lisäksi sen tehtäväksi tulisi ohjata lääninhallitusten toimintaa niin, että terveydenhuollon toimintayksiköiden ja ammattihenkilöiden valvonnan periaatteet, menettelytavat ja ratkaisukäytännöt saataisiin yhdenmukaisiksi koko maassa. Hallitus päätti asiaa koskevien lakiesitysten sisällöstä torstaina 6. lokakuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa lakiesitykset eduskunnalle perjantaina.

Tällä hetkellä TEO valvoo jälkivalvonnan keinoin terveydenhuollon ammattihenkilöiden kykenevyyttä harjoittaa ammattiaan sekä heidän työnsä laatua. Muutokset palvelujärjestelmän toimintatavoissa ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työnjaossa ovat lisänneet tarvetta yksittäisten työntekijöiden sijasta valvoa myös terveydenhuollon organisaatioita sekä ohjauksellisen etukäteisvalvonnan että jälkivalvonnan avulla.

Nykyisin TEO:n ja lääninhallitusten työnjakoa terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvonnassa ei ole kirjattu lakiin. Nyt ehdotetaan, että lainsäädännössä määriteltäisiin yksityiskohtaisesti valvontaviranomaisina toimivien TEO:n ja lääninhallitusten toimivaltuudet niiden suorittaessa valvontaa. Samalla määriteltäisiin perusteet, milloin valvontaviranomainen voi tehdä tarkastuksen sekä havaittujen epäkohtien korjaamiseksi käytettävissä olevat pakkokeinot. Niitä olisivat mm. uhkasakko ja toiminnan keskeyttäminen. Valvontaa tehostettaisiin rajaamalla kanteluiden käsittely pääsääntöisesti alle viisi vuotta vanhoihin asioihin.

Sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva perusturvalautakunta ehdotetaan lakkautettavaksi.

Ehdotettu TEO:n tehtävien lisääminen edellyttäisi 24 henkilötyövuotta vastaavia lisävoimavaroja. Henkilöstölisäykset olisi tarkoitus tehdä asteittain vuosien 2006 - 2009 välisenä aikana pääasiassa hallinnonalan sisäisin voimavarasiirroin.

Lisätietoja: hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. 160 73800

Sivun alkuun