Hyppää sisältöön
Media

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloittaa vuoden alussa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2008 11.32
Tiedote -

Uusi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aloittaa toimintansa vuoden 2009 alussa. Samalla Kansanterveyslaitos ja Stakes lakkautetaan ja niiden henkilöstö siirtyy uuteen laitokseen. Ketään ei irtisanota. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä 15. syyskuuta. Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen.

Perustamalla Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kootaan valtionhallinnon sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämistoiminta yhdeksi kokonaisuudeksi. Kahden nykyisen laitoksen yhdistäminen selkiyttää toimialan hallintoa, poistaa päällekkäisyyksiä ja tuo synergiaetua vahvistamalla asiantuntijaosaamista. Uuden laitoksen myötä eri tieteenalojen vuorovaikutus lisääntyy, mikä tehostaa tutkimustoimintaa. Laitoksen tuottaman tiedon avulla voidaan seurata ja parantaa palveluiden saatavuutta, laatua, tuottavuutta, tehokkuutta ja vaikuttavuutta. Laitoksen tehtävä on tukea kuntia kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluja.

Uuden laitoksen perustamisen tavoitteena on luoda kansallisesti ja kansainvälisesti vahva hyvinvoinnin ja terveyden tutkimus-, asiantuntija- ja kehittämislaitos. Perustettavan terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laaja-alainen asiantuntemus mahdollistaa nykyistä paremmin sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeet yhdistävän tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä siihen perustuvan tiedonvälityksen alan toimijoille ja organisaatioille.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sijaintipaikka on Helsinki. Sillä olisi myös yksiköt Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella, Turussa ja Vaasassa, eli niillä paikkakunnilla, joilla Kansanterveyslaitoksella ja Stakesilla nykyisin on toimintaa. Yksiköihin on tarkoitus siirtää pääkaupunkiseudulta 100 henkilötyövuotta vuoteen 2015 mennessä. Yksiköt erikoistuvat osaamiseltaan ja tehtävärakenteeltaan, mikä osaltaan vahvistaa sosiaali- ja terveysalan tutkimustoimintaa pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Myös alueyksiköiden tehtävät olisivat valtakunnallisia.

Tarkemmat säännökset ja määräykset Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tehtävistä ja virkamiehistä annetaan valtioneuvoston asetuksessa ja laitoksen työjärjestyksessä. Nykyisten virastojen pääjohtajien virat lakkautetaan ja tilalle perustetaan yksi uusi pääjohtajan virka. Tarkemmat säännökset on tarkoitus antaa sen jälkeen kun laki on vahvistettu.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toimii sosiaali- ja terveysministeriön tulosohjauksessa peruspalveluministeri Paula Risikon toimialalla.Nykyisten virastojen henkilöstö ja keskeiset sidosryhmät ovat olleet mukana organisaatiouudistuksen valmistelussa.

Lisätietoja:
Hallitusneuvos Pekka Järvinen, puh. (09) 160 73800
Pääjohtaja Pekka Puska, Kansanterveyslaitos, puh. (09) 4744 8200
Pääjohtaja Mauno Konttinen, Stakes, puh. (09) 3967 2010

Sivun alkuun