Hyppää sisältöön
Media

Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavuutta on arvioitu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.2.2008 6.00
Tiedote -

Merkittäviin sairauksien syihin voidaan vaikuttaa, mikä tuottaa huomattavia terveyshyötyjä kohtuullisin kustannuksin. Samalla hillitään terveydenhuollon palveluista, sairauspoissaoloista ja varhaisesta eläköitymisestä aiheutuvia kustannuksia. Terveyden edistämisen kustannusvaikuttavia keinoja voidaan osoittaa ainakin liikunnan lisäämisen, terveellisen ravitsemuksen, painonhallinnan ja tupakoimattomuuden edistämisessä, alkoholin käytön hillitsemisessä sekä osteoporoosin ja kaatumisten aiheuttamien murtumien ehkäisemisessä, selviää sosiaali- ja terveysministeriön (STM) tuoreesta julkaisusta.

Kansanterveyslaitoksen tutkijat ovat laatineet STM:n toimeksiannosta laajaan tieteelliseen tutkimustietoon perustuvan kirjallisuuskatsauksen ja esittävät ajankohtaiset päätelmänsä tietojen soveltamiseksi suomalaiseen terveyden edistämistyöhön. Raportissa tarkastellaan suomalaisen kansanterveyden keskeisimpiä ongelmia, kuten sydän- ja verisuonitautia, tyypin 2 diabetesta, koti- ja vapaa-ajan tapaturmia sekä murtumia ja mahdollisuuksia niiden vähentämiseksi.

Monet terveyden määrittäjät vaikuttavat merkittävästi kansanterveysongelmien syntyyn. Raportin mukaan useimmat elintapoja muokkaavat toimenpiteet vaikuttivat toivotulla tavalla ja niiden kustannusvaikuttavuus on melko hyvä. Esimerkiksi liikuntaa lisäävien sekä ravitsemusta ja painonhallintaa parantavien toimien kustannukset ovat alhaiset niillä saavutettaviin terveyshyötyihin nähden. Tupakoimattomuuden edistäminen on edelleen yksi kustannustehokkaimmista tavoista parantaa kansanterveyttä. Myös alkoholin riskikäyttäjille suunnatut mini-interventiot terveydenhuollossa sekä osteoporoosin haurastuttamien luiden murtumien ehkäisy D-vitamiinin ja kalsiumin avulla ovat kustannusvaikuttavia toimia.

Terveyden edistämiseen vaikutetaan myös politiikan keinoin

Väestön ravintokäyttäytymiseen ja ravintoaineiden saantiin sekä alkoholin ja tupakkatuotteiden kulutukseen voidaan merkittävästi vaikuttaa vero- ja hintapolitiikan sekä kauppa- ja teollisuuspolitiikan keinoin. Esimerkiksi elintarvikkeiden suolapitoisuuden vapaaehtoisesta alentamisesta voidaan sopia teollisuuden kanssa ja alkoholin ja tupakkatuotteiden saatavuutta ja käyttöä voidaan rajoittaa. Terveydelle haitallisen kulutuksen ohjaamisesta on vahvaa näyttöä tupakan ja alkoholin osalta. Kustannusvaikuttavuudeltaan politiikan toimien on osoitettu olevan selvästi yksittäisiin ihmisiin kohdistuvaa ehkäisyä edullisempaa.

Suomen väestössä monien eri sairauksien riskiä voidaan todennäköisesti alentaa korkeasti koulutetun väestön riskitasolle, mikä tarkoittaa noin 20-40 prosentin alenemista nykyisestä sairastavuudesta. Kun tämä tieto yhdistetään raportissa todettuihin tuloksiin, on hyvin mahdollista, että edistämällä terveyttä vaikuttaviksi tiedetyin toimenpitein voitaisiin nopeasti saavuttaa suuria terveyshyötyjä kohtuullisin kustannuksin. Edellytyksenä on toimien laajamittainen toteuttaminen ja niitä tukevien rakenteiden vahvistaminen.

Terveyden edistämisen mahdollisuuksien arviointi - vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus (STM:n julkaisuja 2008:1) ovat laatineet Kansanterveyslaitoksen tutkijat Urpo Kiiskinen, Tuulikki Vehko, Kristiina Matikainen, Sanna Natunen ja Arpo Aromaa. Julkaisu on luettavissa STM:n verkkosivuilla osoitteessa www.stm.fi/julkaisut.

Raportti on tarkoitettu päättäjille sekä terveyden edistämisen ja terveydenhuollon toimijoille. Se soveltuu hyvin myös tutkijoille ja opiskelijoille ja muille terveyden edistämisestä kiinnostuneille

Lisätietoja:
erikoistutkija Urpo Kiiskinen, KTL, puh 040 764 9537
tutkimusprofessori Arpo Aromaa, KTL, puh. 040 500 0543
neuvotteleva virkamies Olli Simonen, STM, puh. 044 308 0306
neuvotteleva virkamies Merja Söderholm, STM, puh. 050 597 0451

Sivun alkuun