Hyppää sisältöön
Media

Terveyden edistämisen hankkeisiin 9,3 miljoonaa euroa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.1.2007 6.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) tukee vuonna 2007 terveyden edistämisen hankkeita yhteensä 9, 3 miljoonalla eurolla. Määräraha on kasvanut vuodesta 2006 ja lisäys on tarpeen, koska sairauksien hoitokulut ovat kasvaneet voimakkaasti. Tehokkain tapa vähentää hoitokustannuksia on hoidon tarpeen vähentäminen sairauksia ehkäisemällä. Näytöt ehkäisevän työn vaikuttavuudesta ovat selvät.

Lähes puolet rahoituksesta, 4,3 miljoonaa euroa, osoitetaan järjestöjen toteuttamiin hankkeisiin. Toinen suuri ryhmä ovat kuntien ja kuntayhtymien hankkeet. Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes) ja Kansaterveyslaitos (KTL) saavat myös merkittävää tukea hankkeisiin, joita toteutetaan yhdessä terveydenhuollon toimijoiden kanssa.

Alkoholin ja huumeiden haittojen ehkäisyyn kohdistetaan 2,5 miljoonaa euroa. Rahoitusta on lisätty alkoholin riskikulutuksen ja haittojen nopean kasvun takia. Nuorten päihteiden käytön ehkäisyhankkeita on useita, samoin paikallisia ja alueellisia hankkeita. Humalakulutuksen vähentämistä ja suurkuluttajien mini-interventiohankkeita tuetaan merkittävästi.

Tupakoinnin vähentämiseen ohjataan 1,7 miljoonaa euroa. Nuorten tupakointi on viime vuosina jonkin verran vähentynyt. Erot tupakoinnin yleisyydessä eri sosiaalisten ryhmien välillä ovat suuret. Painoalueina hankkeissa ovat nuorten tupakoinnin ehkäisy ja tupakasta vieroitus. Rahoituksella tuetaan myös kesällä voimaan tulevan ravintoloiden tupakointikiellon toimeenpanoa.

Muita tuettavia kohteita ovat terveyttä edistävä liikunta, ravitsemus, koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisy, seksuaaliterveys sekä mielenterveyden edistäminen. Monissa hankkeissa pyritään väestöryhmien välisten terveyserojen kaventamiseen. Tämä on keskeinen tavoite Terveys 2015 -kansanterveysohjelmassa, jonka toimeenpanoa tuetaan 1,5 miljoonalla eurolla.

Terveyden edistämisen määrärahat löytyvät STM:n sivuilta www.stm.fi > Hankkeet > Hankeavustukset > Terveyden edistämisen suunnitelma 2007.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Veli-Matti Risku puh. (09) 1607 3855 tai 050 597 0452
Johtaja Tapani Melkas (09) 1607 3886

Sivun alkuun