Hyppää sisältöön
Media

Terveyden edistäminen, henkilöstön osaavuus ja saatavuus sekä toiminnan arviointi tärkeitä terveysprojektissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2003 8.00
Tiedote 73/2003

Kansallisen terveysprojektin seurantaryhmän arvion mukaan projekti on lähtenyt hyvin käyntiin. Toteutuneet toimenpiteet on suoritettu tiukassa aikataulussa. Esimerkiksi viime vuoden lisätalousarviossa suunnattiin 25 miljoonaa euroa tutkimus- ja hoitojonojen purkuun, ja sen ensimmäinen erä on jo kuntien käytössä ja toinen osa maksetaan tämän vuoden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Periaatepäätöksessä mainitut rahoituslisäykset on tämän vuoden osalta toteutettu valtion tulo- ja menoarviossa.

Seurantaryhmä arvioi hankkeen edistyvänkin ripeästi. Se korostaa kuitenkin yhteistyön tarvetta viime vuoden lopulla käynnistyneen sosiaalialan kehittämishankkeen kanssa. Seurantaryhmä ehdottaa lisäpanostusta kolmelle toimenpidekokonaisuudelle:

1) Seurantaryhmä korostaa terveyden edellytysten turvaamista ja terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn vahvistamista kansallisessa terveysprojektissa. Paikallistason terveyden edistämistyö vaatii tukea, jotta hyvät periaatteet, toimintatavat ja ratkaisut saadaan sisällytetyiksi perusterveydenhuoltoon. Yhteistyötä Terveys 2015 -kansanterveysohjelman toteuttamisessa on tehostettava.

2) Seurantaryhmä korostaa henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyvää toimenpidekokonaisuutta, jossa tänä vuonna olisi priorisoitava selkeästi työolosuhteisiin vaikuttamista ja täydennyskoulutuksen järjestämistä. Terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamiseksi annetussa periaatepäätöksessä pidetään täydennyskoulutusta koskevaa lakimuutosta kiireellisenä.

Opetusministeriö on jo periaatepäätöksen mukaisesti lisännyt henkilöstön koulutusta. Lääkärien perusterveydenhuollon lisäkoulutusta ja hammaslääkärien käytännön palvelua on lisätty. tarkoituksena on, että Terveys 2015 -ohjelma, kansalliset hoitosuositukset, alueelliset hoito-ohjelmat ja hyvät hoitokäytännöt otetaan viiveettä huomioon koulutuksessa.

3) Seurantaryhmä ehdottaa, että hankkeen toteuttamistapa, sen menetelmät ja prosessit arvioitaisiin tutkimuksellisesti. Myös hankkeiden rahoituksen vaikutus alueellisiin palveluihin olisi tutkimuksellisesti arvioitava.

Taustaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti terveydenhuollon tulevaisuuden turvaamisen seurantaryhmän viime vuoden elokuussa. Sen toimikausi päättyy vuoden 2007 lopussa. Seurantaryhmän puheenjohtajana toimii apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequeiros sosiaali- ja terveysministeriöstä ja varapuheenjohtajana perusturvajohtaja Juha Metso Espoon kaupungista. Työryhmän sihteerinä toimii projektipäällikkö Ritva Väistö Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulusta ja teknisenä sihteerinä osastosihteeri Eila Weckström sosiaali- ja terveysministeriöstä. Jäseniä seurantaryhmässä on 24 sekä henkilökohtaiset varajäsenet.

Seurantaryhmän tehtävänä on:

1) edistää terveydenhuollon ja sen sidosryhmien vuoropuhelua terveyspalvelujen kehittämiseksi;

2) välittää tietoa periaatepäätöksen tavoitteista ja toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon, sen sidosryhmien sekä hankkeen johdon kesken;

3) seurata ja arvioida periaatepäätöksen toteutumisen etenemistä sekä tehdä tarvittaessa täytäntöönpanoa koskevia muutos- ja tarkistusehdotuksia;

4) arvioida toimintaympäristön muutoksia periaatepäätöksen toteuttamisen kannalta

5) tehdä tarvittaessa aloitteita ja ehdotuksia periaatepäätöksen toteuttamiseksi.

Seurantaryhmäraportoi toiminnastaan sosiaali- ja terveysministeriölle puolivuosittain. Nyt annettava seurantakertomus on ensimmäinen. Seurantaryhmän raportti, Seurantaryhmän arvio kansallisen terveyshankkeen toiminnasta vuonna 2002 (Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 2003:6) on STM:n nettisivuilla osoitteessa www.stm.fi; julkaisut; työryhmämuistioita

Lisätietoja:

apulaisosastopäällikkö Marjatta Blanco Sequeiros, STM, puh. (09)160 73804

Sivun alkuun