Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Artificiell intelligens och robotik förbättrar människornas välfärd – Programmet Hyteairo påskyndar genomförandet

Social- och hälsovårdsministeriet
24.8.2018 14.58 | Publicerad på svenska 2.10.2018 kl. 15.36
Nyhet

Robotar och artificiell intelligens hjälper människan att leva hälsosamt, tillfriskna från sjukdomar, bo självständigt och tryggt i sina hem samt snabbt återhämta sig och återfå funktions- och arbetsförmågan.

”Utnyttjandet av robotar och artificiell intelligens håller tillbaka ökningen av social- och hälsovårdsutgifterna och bidrar till att säkerställa högklassiga tjänster. Utvecklandet av tjänster kräver samarbete mellan alla aktörer och därför har vi byggt upp ett konkret nätverk av aktörer”, berättar specialsakkunnig Jukka Lähesmaa från social- och hälsovårdsministeriet.

Programmet Hyteairo är ett program för robotik och artificiell intelligens inom välfärdssektorn under ledning av social- och hälsovårdsministeriet. Valda huvudteman för programmet är hemmaboende, vård och logistik i sjukhusmiljö, läkemedelsbehandling och läkemedelsförsörjning samt hälsovägledning och rehabilitering.

”Du kan delta i programmet genom att anmäla dig. De som anmält sig till nätverket får delta i beredningsarbetet och får inbjudningar till evenemang. På listan finns redan närmare 100 personer och 50 organisationer”, säger Lähesmaa. Experten på robotik Cristina Andersson administrerar nätverket.

Härnäst står en utvärderingsworkshop om nationell mognadsnivå för välfärdsrobotik och artificiell intelligens i tur. På denna utvärderas till exempel hur väl man samarbetar i Finland och hur exporten av tjänster och lösningar löper. En kritisk utvärdering av kunnandet är också viktigt.

”Finland hör till världstoppen inom vissa områden, men det finns också utrymme för förbättring. Utvärderingsarbetet hjälper till att inrikta verksamheten rätt”, betonar Lähesmaa.

Vårdreformen har också ett nära samband med programmet. Programmet erbjuder bland annat ett utbildningspaket om artificiell intelligens och robotik för förändringsledare inom social- och hälsovården.

Hjälp till yrkesmänniskor

”De möjligheter som robotiken och den artificiella intelligensen erbjuder hjälper yrkesmänniskor att erbjuda bättre vård och service och befria yrkesmänniskornas tid så att de kan träffa människor”, betonar Katrina Harjuhahto-Madetoja, verkställande direktör för samkommunen Eteva. Hon har varit med i rådgivningsgruppen för Hyteairo och i workshoppar.

Samkommunen Eteva är Finlands största kompetenscentrum inom funktionshinderssektorn. Eteva producerar årligen tjänster för cirka 1 600 personer och ägs av 45 kommuner i Södra Finland.

”I Eteva håller vi på att starta flera egna robotikprojekt. Vi inleder med en effektivisering av förvaltningen och en överföring av rutinuppgifterna till en digital arbetskollega. På det sättet frigör vi tid för klient- och sakkunnigarbete. I juni höll vi en egen robotikworkshop där massor med utveck-lingsidéer föddes”, säger Harjuhahto-Madetoja.

Kom med!

Jukka Lähesmaa hoppas att många aktörer från olika sektorer deltar i Hyteairo-projektet. Rådgivningsgruppen möts på nytt under hösten, och det finns även planer på ett omfattande inledningsseminarium.

I början av oktober presenteras programmet på konferensen Madrid IROS 2018 (International Conference on Intelligent Robots and Systems).

Det går att bekanta sig med hela programmet Hyteairo i en broschyr: Broschyr om Hyteairo (på finska)

Ytterligare information

Sivun alkuun