Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasa-arvopalkinnot Octel Oy:lle ja päivittäistavarakauppa K-Supermarket Raisi...

Sosiaali- ja terveysministeriö
8.3.2004 7.00
Tiedote -

Tasa-arvoministeri Sinikka Mönkäre ja tasa-arvovaltuutettu Päivi Romanov luovuttivat maanantaina 8. maaliskuuta vuoden 2004 tasa-arvopalkinnot helsinkiläiselle Octel Oy:lle ja raisiolaiselle K-Supermarket Rasio Centerille.  

Octel Oy on vakuutusalaan erikoistunut IT-palveluyhtiö, joka on aloittanut toimintansa vuonna 1995. Octelissa laadittiin heti syksyllä 1995 ensimmäinen tasa-arvosuunnitelma, joka sisälsi konkreettiset tasa-arvoa edistävät tavoitteet. Octel on tehnyt johdonmukaista tasa-arvotyötä, jossa johto on selkeästi sitoutettu tasa-arvon edistämiseen. Octelin tasa-arvosuunnitelmaan sisältyy mm. palkkaseurantamalli, jolla palkkatasa-arvoa on voitu edistää. Ammatillisella koulutuksella naisten määrää on lisätty asiantuntijatehtävissä. Näin on myös kavennettu naisten ja miesten välisiä palkkaeroja. Keskeistä suunnitelmassa on ollut myös työhönottoprosessi, tehtäväsiirrot, koulutus, työympäristö ja hyvinvointi.

Toisen tasa-arvopalkinnon sai K-Supermarket Raisio Center, jonka 49 työntekijästä naisia on 41. Yritys on esimerkki siitä, miten myös pienehkö työpaikka voi panostaa tasa-arvon edistämiseen. Raisio Centerin tasa-arvotyön painopistealueita ovat olleet työhönottopolitiikka, tasapuolinen uralla eteneminen, sijoittuminen organisaation eri tasoille, koulutus, palkkaus ja miesten perhepoliittisten vapaiden käyttäminen. Yritys on myös tehnyt yksityiskohtaiset ohjeet sukupuolisen häirinnän ja ahdistelun varalta.

Tasa-arvopalkinnot myönnettiin viidettä kertaa. Palkinnot olivat Päivi Sompin grafiikkaa.

Tasa-arvolaki on vuodesta 1995 velvoittanut työnantajat tasa-arvosuunnitteluun. Tasa-arvovaltuutettu on viimeksi vuonna 2003 selvittänyt suunnitteluvelvollisuuden toteutumista lähinnä yksityissektorilla. Selvityksen mukaan vain noin 27 prosentissa työpaikoista oli tehty tasa-arvosuunnittelua. Mitä pienempi yritys oli henkilöstömäärältään, sen vähäisempiä olivat myös tasa-arvoa edistävät toimenpiteet. Sen sijaan suurista, yli 500 työntekijän yrityksistä lähes kaikki olivat tehneet tasa-arvosuunnitelman.

Lisätietoja:
ylitarkastaja Anne Paasikoski, tasa-arvovaltuutetun toimisto, puh. 160 74463, 050-545 3466

Sivun alkuun