Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasa-arvon edistäminen kuuluu kaikille

Sosiaali- ja terveysministeriö
26.1.2015 9.50
Tiedote

Valtavirtaistaminen eli sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen ministeriöiden toiminnassa on lisääntynyt, mutta valtavirtaistamisen varsinaisen tavoitteen eli tasa-arvon edistämisen kannalta tuloksissa on vielä parantamisen varaa.

Sukupuolinäkökulman huomioon ottaminen tarkoittaa sitä, että viranomaisten täytyy selvittää etukäteen eri toimenpiteiden ja päätösten vaikutukset naisten ja miesten kannalta, estää välitön ja välillinen sukupuolisyrjintä sekä edistää aktiivisesti sukupuolten tasa-arvoa.

Vastuu tasa-arvon edistämisestä kuuluu kaikille ministeriöille ja niiden hallinnonaloille. Sosiaali- ja terveysministeriön teettämä selvitys valtavirtaistamisesta Suomen valtionhallinnossa julkaistiin tänään. Selvityksen teki tutkija Anna Elomäki Helsingin yliopistosta.

Sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen Suomen valtionhallinnossa 200-2014 (STM:n raportteja ja muistioita 2014:40)

Rakenteet kunnossa, mutta ei vielä täydessä käytössä

Tasa-arvotyön organisointi on parantunut kaikissa ministeriöissä viimeisen 10 vuoden aikana. Tavoitteena on, että ministeriöiden avainprosessit (esimerkiksi säädösvalmistelu, budjetointi ja tulosohjaus) muutetaan sukupuolineutraaleista sukupuolen huomioiviksi ja tasa-arvoa edistäviksi.

Toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma on tehty lähes kaikissa ministeriöissä ja kehittämistyöstä vastaavat ministeriöiden toiminnalliset tasa-arvoryhmät. Myös sukupuolieriytettyjen tilastojen saatavuus ja käyttö on lisääntynyt ministeriöissä ja niiden hallinnonaloilla.

Eri ministeriöiden välillä on kuitenkin suuria eroja tasa-arvotyön vakiinnuttamisessa. Ne ministeriöt, joissa sukupuolinäkökulma on helppo yhdistää asiasisältöihin ja joissa on riittävästi resursseja, ovat edistyneet tasa-arvotyössä parhaiten.

Riittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta ei ole vielä saavutettu; esimerkiksi vuosittain hallituksen lakiesityksistä vain alle 15 prosentissa  arvioidaan lain vaikutuksia naisiin ja miehiin.

Joulukuussa 2014 hallinnon kehittämisestä vastaava ministerityöryhmä (hallinnon- ja aluekehityksen ministerityöryhmä) linjasi viime vuosien seurantaan ja selvityksen suosituksiin perustuen, että valtavirtaistamisen esteitä on purettava ja valtavirtaistamista on jatkettava määrätietoisesti muun muassa selvittämällä hallinonalojen keskeisiä tasa-arvohaasteita. Lisäksi tasa-arvon edistämisen tavoitteita on vahvistettava suurten yhteiskunnallisten ja hallinnollisten muutosten yhteydessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Annamari Asikainen, p. 0295 163 232, [email protected]Sivun alkuun