Hyppää sisältöön
Media

Tasa-arvolain oikeusseuraamuksia vahvistetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.15
Tiedote -

Tasa-arvolain hyvitystä ja vastatoimen kieltoa koskevat säännökset laajennetaan koskemaan myös tavaran tai palvelujen tarjoajaa. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Tavaroiden tai palvelujen tarjoajien syrjivä menettely on jo nykyisin kiellettyä tasa-arvolain nojalla. Muutosten myötä tällaiseen syrjivään menettelyyn voidaan puuttua tehokkailla seuraamuksilla, viime kädessä tuomioistuimessa vaadittavalla hyvityskanteella. Loukatulle maksettavan hyvityksen alaraja on tasa-arvolaissa 3 000 euroa. Alaraja ei kuitenkaan ole ehdoton ja olosuhteista riippuen velvollisuus suorittaa hyvitystä voidaan kokonaan poistaa.

Tasa-arvovaltuutetun tehtävänä on myös jatkossa ohjeiden ja neuvojen avulla puuttua havaitsemansa tasa-arvolain säännösten rikkomiseen. Lakimuutoksella taataan syrjintää kokeneiden yhtenäinen suoja eri syrjintätilanteissa.

Lisäksi työnantajan selvitysvelvollisuus syrjintäepäilytilanteissa palautetaan yhtä laajaksi kuin se oli ennen tasa-arvolain muuttamista vuonna 2005.

Laki tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2009.

Lisätietoja: ylitarkastaja Pamela Sinclair, puh. (09) 160 74154

Sivun alkuun