Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tasa-arvobarometri 2004 julkistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö
11.11.2004 9.22
Tiedote 369/2004

Suomalaiset naiset ja miehet ovat pitkälti yhtä mieltä jaetusta vastuusta perheen taloudellisen toimeentulon turvaamisessa, kodin arjessa ja vanhemmuudessa. Suomalaiset kannattavat kahden elättäjän perhemallia, mutta otetaanko tämä työpaikoilla ja työmarkkinoilla huomioon? Vaikka perheellistenkin naisten työssäkäynti on Suomessa lähes itsestäänselvyys, joka neljäs naispalkansaaja koki vuonna 2004 sukupuolestaan olevan paljon tai jonkin verran haittaa palkkaukseen. Joka toinen mies oli puolestaan sitä mieltä, että naisten mahdollisuudet työelämässä eivät ole yhtä hyvät kuin miesten, ilmenee sosiaali- ja terveysministeriön torstaina 11.marraskuuta julkaisemasta vuoden 2004 Tasa-arvobarometrista.

Tasa-arvobarometri selvittää suomalaisten naisten ja miesten kokemuksia ja asenteita suku-puolten välisestä tasa-arvosta. Barometri antaa hyödyllistä tietoa tasa-arvopolitiikan ja tasa-arvokeskustelun taustaksi. Järjestyksessä kolmannen barometrin toteutti Tilastokeskus. Aiemmat vuosina 1998 ja 2001 toteutetut barometrit on teettänyt tasa-arvoasiain neuvottelukunta.

Tasa-arvobarometrin mukaan lakisääteisten perhevapaiden käyttö ymmärretään työpaikoilla ja erityisesti yksityisellä sektorilla enemmän naisten kuin miesten oikeudeksi. Julkisen sektorin palkansaajista 70 prosenttia ja yksityisen sektorin palkansaajista 45 prosenttia on sitä mieltä, että miehillä ei ole lainkaan vaikeuksia lähteä vanhempainvapaalle. Se miten vaikeana lakisääteisille perhevapaille jäämistä pidetään, vaihtelee lähtijän sukupuolen, perhevapaan pituuden ja työpaikan sektorin mukaan. Vähintään 2/3 naisista ja miehistä on sitä mieltä, ettei miehiä kannusteta riittävästi käyttämään perhevapaita. Suomalaiset näyttävät myös varsin yksimielisiltä siinä, että niin naisten kuin miesten työnantajien tulisi vastata yhtä suuressa määrin uusien sukupolvien tuottamisesta aiheutuvista työnantajakustannuksista.

Osittaisen hoitovapaan käyttäminen eli työajan lyhentäminen arvioitiin yleisesti varsin vaike-aksi. Riippumatta sukupuolesta ja työpaikan sektorista se on palkansaajien mukaan vaikeam-paa kuin lähteminen kokonaan pois työpaikalta pariksi vuodeksi.

Barometrin mukaan vastuunjaossa kotitöistä ei ole havaittavissa tasoittumista. Naiset kantavat edelleen miehiä suuremman vastuun perheen arjen sujumisesta. Selkeimmin naisten vastuulla olevat tehtävät ovat päivittäin toistuvat vaatehuoltoon, ravitsemukseen ja puhtauteen ja siisteyteen liittyvät tehtävät. Vuonna 2004 perheenäideistä 47 prosenttia on sitä mieltä, että he ovat usein tai silloin tällöin liikaa vastuussa kotitöistä.

Suomalaiset ovat varsin yksimielisiä arvostaessaan naisten osallistumisen merkitystä yhteiskunnan huippupaikoilla ja politiikassa. Tämä näkyy myös siinä, että 90 prosenttia naisista ja lähes 80 prosenttia miehistä pitää ensimmäistä naispresidenttiä erittäin tai melko merkittävänä sukupuolten tasa-arvon kannalta Suomessa. Sekä naiset että miehet arvostavat yhä enemmän naisia yhteiskunnan huippupaikoilla.

Julkaisu löytyy STM:n verkkosivuilta julkaisuista osoitteesta www.stm.fi

Toimittajakappaleita voi kysyä Viestinnästä puh. 160 74374.

Lisätietoja:

erikoistutkija Tuula Melkas, Tilastokeskus, puh. 1734 3626

erikoistutkija Päivi Yli-Pietilä, STM puh. 160 74889, 050-464 9323

Sivun alkuun