Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatautien rekisteröintiä ja tiedonsaantia parannetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.11.2003 12.06
Tiedote 327/2003

Tartuntatautilakia muutetaan. Uudessa laissa säädetään tähänastista tarkemmin tartuntatauti-ilmoitusten tekemisestä, ilmoitukseen sisällytettävistä ja tartuntatautirekisteriin talletettavista tiedoista sekä tietojen säilyttämisestä. Lisäksi laissa mahdollistetaan tunnistetietojen, kuten henkilötunnusten, liittäminen ilmoituksiin nykyistä laajemmin.

Laissa täsmennetään myös sairaanhoitopiirien tehtäviä tartuntatautien torjunnassa. Sairaanhoitopiirien alueellinen ohjausvastuu korostuu. Piirit voivat ylläpitää erillistä rekisteriä lääkkeille erityisen vastustuskykyisten bakteerien kantajista. Rekisterin tietojen avulla voidaan ryhtyä nykyistä helpommin nopeisiin ja tehokkaisiin toimiin näiden bakteerien aiheuttaman tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Laissa mainitaan myös sairaalainfektioiden torjunta osana yleistä tartuntatautien vastustamistyötä.

Uudella lailla parannetaan Kansanterveyslaitoksen ja sairaanhoitopiirien tartuntataudeista vastaavien lääkäreiden tiedonsaantioikeutta tartuntatautiepidemian syyn selvittämistä varten. Myös kunnissa tartuntatautien torjunnasta vastuussa olevien lääkäreiden tiedonsaantioikeutta lisätään. Uuden lain mukaan lääkäri voi saada tartuntatautirekisteristä tartuntatautien torjuntaa varten välttämättömät tiedot oman alueensa väestön tartuntatautitapauksista.

Kiireellisissä, väestön terveyttä vakavasti uhkaavissa tilanteissa voidaan sosiaali- ja terveysministeriön päätöksellä toimia uuden tartuntataudin suhteen samalla tavoin kuin voidaan toimia silloin, kun kyseessä on yleisvaarallinen tartuntatauti.

Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 13. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Lisätietoja: hallitussihteeri Liisa Katajamäki p. 160 73854

Sivun alkuun