Hyppää sisältöön
Media

Tartuntatauti-ilmoituksille yksi valtakunnallinen rekisteri

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2008 12.20
Tiedote -

Kaikki lääkärin tekemät tartuntatauti-ilmoitukset tehdään jatkossa suoraan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen, eikä sairaanhoitopiirien pitämille alueellisille tartuntatautirekistereille ole enää tarvetta. Sairaanhoitopiireille annetaan velvoite korjata virheellisiä ja täydentää puuttuvia oman sairaanhoitopiirin alueen tartuntatautirekisterin tietoja. Hallitus esitti torstaina 18. joulukuuta tartuntatautilain muutoksen vahvistamista. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi luovuttaa hiv-infektiotapausta koskevat tunnistetiedot valtakunnallisesta tartuntatautirekisteristä sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Myös erityisen resistenttien mikrobien alueellisen rekisterin tietojen luovuttaminen saman erityisvastuualueen toiselle toimintayksikölle on mahdollista. Tietoja voi luovuttaa vain siinä laajuudessa kuin se on epidemian leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle säädetään oikeus saada viivytyksettä ja korvauksetta matkanjärjestäjältä ilma-aluksessa tai muussa aluksessa matkustajana olleen henkilötunnus, nimi, syntymäaika, sukupuoli ja yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä. Tämä on mahdollista vain silloin, kun se on välttämätöntä väestön terveyttä vakavasti uhkaavan tartuntataudin leviämisen estämiseksi tai matkustajan oman terveyden suojelemiseksi.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Liisa Katajamäki, puh. (09) 160 73854

Sivun alkuun