Hyppää sisältöön
Media

Tärinäseminaari: Tärinä on hallittavissa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2004 8.00
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti Helsingissä keskiviikkona 8. joulukuuta tärinäseminaarin, jossa asiantuntijoiden johdolla pohdittiin tärinän merkitystä työympäristötekijänä. Tärinään on viime aikoina alettu kiinnittää huomiota. Työkoneiden tärinä voi aiheuttaa mm. hermovaurioita ja alaselän kiputiloja. Työntekijä voi altistua tärinälle esimerkiksi kahvojen, istuinten tai alustojen kautta. Tärinävamma johtaa usein työkyvyttömyyteen.

Seminaarissa käsiteltiin mm. heinäkuussa 2005 voimaan tulevaa tärinädirektiiviä, joka velvoittaa työnantajan arvioimaan tärinää työpaikalla. Direktiivi määrittelee altistus- ja toimintarajat, joita ei saa ylittää. Direktiivi myös velvoittaa työnantajaa arvioimaan tärinää työpaikalla. Tärinäaltistusta voi vähentää hankkimalla uutta, tärinätasoltaan niukkapäästöistä kalustoa, rajoittamalla ajonopeutta, kehittämällä työmenetelmiä ja pitämällä laitteet kunnossa.

Tutkija Ykä Marjanen VTT Elektroniikasta esitteli vuosina 2003-2004 toteutettua Täry-projektia, jonka tavoitteena on ollut tärinädirektiivin mukaisten raja-arvojen mittaaminen ja analysointi sekä tärinän torjuminen. Projektissa mitattiin maa- ja metsätaloudessa, kunnallistekniikassa, teiden kunnossapidossa, maanrakennuksessa, ahtauksessa ja kaivosteollisuudessa käytettävien koneiden tärinätasoa. Suurin osa mitatuista työvaiheista ylitti direktiivin määräämän toiminta-arvon (0,5 m/s2). Pieni osa ylitti myös raja-arvon (1,15 m/s2). Projektissa selvisi, että työkoneen istuimen oikea valinta ja käyttö on tärkeää tärinän vähentämiseksi.

Tärinäseminaarissa puhuivat lisäksi yli-insinööri Tuiri Kerttula STM:stä, yli-insinööri Ilkka Kyttälä STM:stä, osastonylilääkäri Markku Vanhanen Työterveyslaitokselta, laboratoriopäällikkö Esko Sorainen Kuopion aluetyöterveyslaitokselta, asiamies Tapio Kuikko Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitosta, erikoistutkija Jukka Pietilä MTT Vakolasta, turvallisuuspäällikkö Juha Arvo Oy Rauma Stevedoring Ltd:sta, kalustoyksikön päällikkö Ossi Willman Tieliikelaitoksesta sekä työympäristösihteeri Raili Perimäki SAK:sta.

Lisätietoja: yli-insinööri Ilkka Kyttälä, sosiaali- ja terveysministeriö, puh. (09) 160 72493,
s-posti: ilkka.kyttälä@stm.fi

Sivun alkuun