Hyppää sisältöön
Media

Tapaturmavakuutukseen ehdotetaan yksityisen työeläkejärjestelmän indeksejä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.11.2004 12.35
Tiedote -

Hallitus esittää, että lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa siirryttäisiin ensi vuoden alusta yksityisten alojen työeläkejärjestelmän kanssa yhdenmukaisten indeksien käyttöön. Eri ansioperusteisissa etuusjärjestelmissä on perusteltua käyttää samoja indeksejä.

Tapaturmaeläke, perhe-eläke, haittaraha sekä haitta- ja muut lisät tarkistettaisiin työeläkeindeksillä, jossa palkkatason muutoksen painokerroin on 0,2 ja hintatason muutoksen painokerroin on 0,8.

Tapaturmavakuutuslaissa säädetyt rahamäärät, kuten vähimmäisvuosityöansio, tarkistettaisiin työeläkelain mukaisella palkkakertoimella, jossa palkkatason muutoksen painokerroin olisi 0,8 ja hintatason muutoksen painokerroin 0,2.

Nuorena työkyvyttömäksi tulleille ehdotetaan tapaturmaeläkkeisiin kertakorotusta, joka myönnettäisiin, kun tapaturmaa seuranneen kalenterivuoden alusta olisi kulunut viisi vuotta. Kertakorotuksella kompensoitaisiin indeksimuutosten aiheuttama korvaustason aleneminen. Alle 31-vuotiaalla kertakorotus olisi 16 prosenttia, josta se pienenisi vuosittain 0,457 prosenttia 64 ikävuoteen asti.

Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettukäsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005 lukien. Uusia indeksejä käytettäisiin myös niiden vahinkojen korvauksissa, jossa vahinko on sattunut ennen lain voimaantuloa. Kertakorotus tehtäisiin ennen lain voimaantuloa sattuneiden vahinkojen perusteella maksettaviin tapaturmaeläkkeisiin ja elinkorkoihin vuoden 2010 alusta.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 25. marraskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle perjantaina.

Sivun alkuun