Hyppää sisältöön
Media

Tapaturma- ja liikennevakuutus täyskustannusjärjestelmään

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 30.12.2004 11.44
Tiedote -

Tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon vakuutuskorvauksissa siirrytään kuntalaskutusmalliin perustuvaan pysyvään täyskustannusvastuujärjestelmään vuoden 2005 alusta. Uudella järjestelmällä nopeutetaan työtapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoitoa ja työhön paluuta. Vakuutuslaitokset voivat hoidon nopeuttamiseksi ohjata potilaan maksusitoumuksella hoitopaikkaan, josta hoito saadaan mahdollisimman nopeasti. Hoitopaikka voi olla julkisen tai yksityisen terveydenhuollon yksikkö. Vakuutuslaitoksilla ei kuitenkaan ole oikeutta päättää tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon sisällöstä eikä velvollisuutta hoidon järjestämiseen. Uudistus ei heikennä potilaiden oikeutta saada tarvitsemansa hoito julkisesta terveydenhuollosta.

Kunnallisessa terveydenhuollossa annettavasta hoidosta vakuutuslaitokset maksavat jatkossa kuntien välisiin laskutusperusteisiin sidotut hoidon tuottamiskustannukset suoraan hoidon järjestäneelle kunnalle tai kuntayhtymälle. Myös yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito korvataan hoidon tuottamisesta aiheutuneiden todellisten kustannusten mukaan. Vakuutuslaitosten valtiolle vuosittain maksamasta väliaikaisesta täyskustannusmaksusta, ns. laastariverosta luovutaan. Uusi järjestelmä koskee vuodesta 2005 alkaen sattuvia vahinkoja. Hallitus päätti esittää lakipaketin vahvistamista torstaina 30. joulukuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus vahvistaa lakimuutokset samana päivänä.

Tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidosta arvioidaan siirtyvän yksityiselle sektorille alkuvaiheessa noin 5 prosenttia ja myöhemmin 10 prosenttia. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten omarahoitusosuutta nostetaan vuoden 2005 alusta 9,94 euroa asukasta kohden. Nousu kompensoituu jo seuraavana vuonna, kun kunnallinen terveydenhuolto saa vakuutuslaitoksilta hoidon korvauksina arviolta 75 miljoonaa euroa vuosittain.

Uudistus nostaa työnantajien työtapaturmavakuutusmaksuja arviolta 7,5 prosenttia ja liikennevakuutusmaksuja 0,3 prosenttia. Nykyistä nopeamman hoitoon pääsyn odotetaan jatkossa vähentävän hoidon odotusajalta maksettavia korvauksia. Uudistus tehostaa myös hoitolaitosten kustannustietoisuutta, koska vakuutusyhtiöt voivat kilpailuttaa yksityisiä ja julkisia hoitopalveluntuottajia.

Lisätietoja: Hallitussihteeri Jaakko Hannula, puh (09) 160 73883, ja ylitarkastaja Kai Kullaa, puh (09) 160 73140.

Sivun alkuun