Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tapaturma- ja liikennevakuutuksen täyskustannusjärjestelmä

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2004 8.00
Tiedote -

Tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon vakuutuskorvauksissa ehdotetaan siirtymistä kuntalaskutukseen perustuvaan pysyvään täyskustannusvastuujärjestelmään. Hallitus päätti lakiesityksen sisällöstä tiistaina 14. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle samana päivänä.

Hoidosta maksettava vakuutuskorvaus olisi lain voimaan tultua sattuvissa vahingoissa samanlainen riippumatta siitä annetaanko hoito julkisessa tai yksityisessä terveydenhuollossa. Vakuutuslaitokset maksaisivat kuntien välisiin laskutusperusteisiin sidotut hoidon tuottamiskustannukset suoraan hoidon järjestäneelle kunnalle tai kuntayhtymälle. Vakuutusyhtiöiden valtiolle vuosittain maksamasta väliaikaisesta täyskustannusmaksusta (laastariverosta) luovuttaisiin.

Uudella järjestelmällä halutaan nopeuttaa työtapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoitoa ja työhön paluuta. Vakuutuslaitokset voisivat hoidon nopeuttamiseksi ohjata potilaan maksusitoumuksella hoitopaikkaan, josta hoito voidaan saada mahdollisimman nopeasti. Vakuutuslaitoksilla ei olisi oikeutta päättää tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon sisällöstä eikä vakuutuslaitoksilla olisi velvollisuutta hoidon järjestämiseen. Lakiesitys ei heikentäisi potilaiden oikeutta saada tarvitsemansa hoidon julkisesta terveydenhuollosta samoin perustein kuin muut potilaat.

Tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidosta arvioidaan siirtyvän yksityiselle sektorille alkuvaiheessa noin 5 prosenttia ja myöhemmin 10 prosenttia. Kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten omarahoitusosuutta nostettaisiin vuodesta 2005 alusta 9,94 euroa asukasta kohden. Nousu kompensoituisi kuitenkin jo seuraavana vuonna, kun kunnallinen terveydenhuolto saisi vakuutuslaitosten maksamina hoidon korvauksina arviolta 75 miljoonaa euroa vuosittain.

Uudistus nostaisi työnantajien työtapaturmavakuutusmaksuja arviolta 7,5 prosenttia ja liikennevakuutusmaksuja 0,3 prosenttia. Nykyistä nopeamman hoitoon pääsyn odotetaan kuitenkin jatkossa vähentävän hoidon odotusajalta maksettavia korvauksia. Esitys tehostaisi myös hoitolaitosten kustannustietoisuutta, koska vakuutusyhtiöt voisivat kilpailuttaa yksityisiä ja julkisia hoitopalveluntuottajia.

Esitys liittyy vuoden 2005 talousarvioon ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2005. Uusi järjestelmä koskisi vain lain voimaantulon jälkeen sattuvia vahinkoja.

Sivun alkuun