Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suostumuksensa peruneen tietoja saisi käyttää tutkimuksessa tietyin perustein

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.10.2014 10.26
Tiedote -

Lääketieteellisestä tutkimuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi. Tutkimuksen kannalta välttämättömiä henkilötietoja voitaisiin käsitellä siinä lääketieteellisessä tutkimuksessa, johon tutkittava on antanut suostumuksensa, vaikka hän myöhemmin luopuisi tutkimukseen osallistumisesta. Tavoitteena on turvata tutkimustiedon eheys sekä lisätä oikeusvarmuutta.

Lääketieteellisessä tutkimuksessa lähtökohtana on aina tutkittavan tietoon perustuva suostumus. Tutkittavan antama suostumus muodostuisi jatkossa entistä selkeämmin kahdesta kokonaisuudesta: suostumus koskisi toisaalta osallistumista tutkimukseen ja toisaalta arkaluonteisten henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa. Tutkittava voisi antaa suostumukset molempiin samalla suostumusasiakirjalla.

Tutkittava voi luopua tutkimuksesta joko keskeyttämällä osallistumisensa siihen tai nimenomaisesti perumalla antamansa suostumuksen tutkimukseen osallistumiseen sekä henkilötietojensa käsittelyyn. Tietoja saisi kuitenkin käsitellä, jos tutkittava on tiennyt suostumusta antaessaan, että suostumuksen peruuttamiseen mennessä kerättyjä tietoja käsitellään osana tutkimusaineistoa.

Tutkittavalle olisi aina kerrottava, että hänen henkilötietojaan voidaan tietyin edellytyksin käsitellä, vaikka tutkittava peruuttaisi suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn. Tutkittavan on voitava päättää osallistumisestaan tutkimukseen tietoisena siitä, että jo kerättyjä tietoja ei poisteta tutkimusaineistosta.

Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle torstaina 9. lokakuuta. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Kirsi Ruuhonen, p. 0295 163 239 Muualla palvelussamme

Lääketieteellinen tutkimus

Sivun alkuun