Hyppää sisältöön
Media

Suomi on EU:n kolmanneksi tasa-arvoisin maa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 13.6.2013 8.51
Tiedote -

Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE) julkisti tänään Brysselissä uuden sukupuolten tasa-arvoa EU:ssa mittaavan indeksin. Suomi sijoittui 27 jäsenmaan vertailussa kolmanneksi Ruotsin ja Tanskan jälkeen. Kolmen kärki erottuu vertailussa selvästi, mutta kärkikolmikon sisällä erot ovat pieniä.

Indeksi mittaa tasa-arvoa asteikolla 1-100. Suomen pisteluku on 73,4, kun EU-maiden keskiarvo on 54 pistettä. Tasa-arvoisimmatkin maat ovat siis vielä kaukana indeksin 100 pisteen tavoitteesta. Vertailussa perää pitävät Romania (35,3) ja Bulgaria (37,0).

Tasa-arvoindeksi jakautuu kuuteen osa-alueeseen: työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys. Suomen sijoitus eri osa-alueilla vaihtelee suuresti. Esimerkiksi työelämäkysymyksissä Suomi oli Euroopan tasa-arvoisin maa, mutta terveyden alueella EU:n keskitasoa. Myös osa-alueiden sisällä on suurta hajontaa eri mittareiden välillä. Suomessa työllisyys ja työurien pituus eivät juuri eroa miesten ja naisten välillä, mutta toisaalta työmarkkinat ovat jakautuneet hyvin jyrkästi miesten ja naisten aloihin.

Koko EU:n tasolla huonoimmat tulokset tulivat päätöksenteosta. Päätöksenteossa sukupuolten tasa-arvo ei ole vielä edes puolimatkassa, indeksin pisteluku oli 38. Kaikkein matalimmat lukemat mitattiin taloudellisessa päätöksenteossa. Suomessa poliittinen päätöksenteko on indeksin mukaan jo kohtuullisen tasa-arvoista (85,9), mutta taloudellisessa päätöksenteossa on vielä paljon tehtävää.

Indeksi nostaa esiin myös sukupuolten tasa-arvoa koskevan tiedon puutteita. Erityisesti naisiin kohdistuvasta väkivallasta tarvitaan säännöllisesti kerättyä ja vertailukelpoista tietoa koko EU:n alueelta.

Euroopan tasa-arvoinstituutti on kehittänyt uuden tasa-arvoindeksin mittaamaan sukupuolten välistä tasa-arvoa nimenomaan EU-maissa. Esimerkiksi YK:n käyttämät tasa-arvomittarit eivät sovi täysin kuvaamaan eurooppalaista todellisuutta, koska niissä on mukana kehittyviä maita paremmin kuvaavia, lukutaidon kaltaisia indikaattoreita.

Uusi tasa-arvoindeksi perustuu kolme vuotta kestäneeseen perusteelliseen tutkimustyöhön ja se on myös väline tasa-arvopolitiikan vaikuttavuuden arviointiin. Maiden sijoitus on laskettu muun muassa Eurostatin vuoden 2010 tilastotietojen perusteella. Tasa-arvon etenemisen seuraamiseksi indeksi lasketaan jatkossa kahden vuoden välein.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Eeva Raevaara, p. 02951 63231, [email protected]
ylitarkastaja Teemu Tallberg, p. 02951 63640, [email protected]Muualla verkossa

First Gender Equality Index Reveals - the EU is only halfway towards gender equality (European Institute for Gender Equality)

Sivun alkuun