Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Suomi on esimerkkimaa terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä

Sosiaali- ja terveysministeriö
28.5.2013 9.46
Tiedote -

Suomi on ollut edelläkävijä terveydenhuollon tietojen sähköistämisessä ja sähköisten työkalujen käytössä. Kansainvälisen arviointiraportin mukaan Suomella on mahdollisuus olla edelläkävijä myös tulevaisuudessa, sillä Suomelle tyypillinen avoimuus, luottamus ja läpinäkyvyys ovat hyvä lähtökohta sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnon kehittämiselle.

Kolmenkymmenen vuoden aikana Suomessa on siirrytty paikallisista järjestelmistä alueelliseen tiedonvaihtoon ja kansalliseen tiedon standardointiin ja saatavuuteen. Kansainvälisen arvioinnin tulokset tukevat tätä Suomessa valittua linjaa sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisen tiedonhallinnan kehittämisessä.

Vahvuutena tiedon laatu ja määrä

Arviointiraportin mukaan Suomessa kerättävän potilastiedon ja rekisteritiedon laatu ja määrä voivat osoittautua kultakaivokseksi, mikäli kerättyä tietoa käytetään hyödyksi. Kaikki terveyskertomukset ovat käytännössä jo sähköisiä. Potilastietoa kerätään kattavasti ja tiettyjen määritysten mukaisesti. Sähköinen resepti toimii hyvin, ja rekistereihin kerättävä tieto on laadukasta.

Vahvuutena pidetään myös sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota, joka luo mahdollisuuksia uudistaa terveydenhuollon prosesseja ja muuttaa vanhoja käytäntöjä. Arviointiraportissa korostetaan kannustimien luomista, jotta potilaiden, lääkäreiden ja terveydenhuollon organisaatioiden innovatiiviset ideat saadaan mukaankehittämiseen.

Tulevaisuudessa pääpaino terveydenhuollon prosesseihin

Tekniikan kehitys on kohta edennyt niin pitkälle, että parannuksia ei ole saatavissa ilman terveydenhuollon omien prosessien ja toimintatapojen muutoksia. Jatkossa Suomen onkin keskityttävä enemmän terveydenhuollon palvelujen ja hoitoprosessien nykyaikaistamiseen. Sähköiset välineet mahdollistavat prosessien muutoksen ja uudenlaisten hoitopolkujen käyttöönoton esimerkiksi kroonisissa sairauksissa.

Arviointiraportissa myös muistutetaan, että terveydenhuollon tietotekniikan ja tiedonhallinnan kehityksen on pohjauduttava selkeästi terveydenhuollon strategisiin kehittämissuunnitelmiin.

Taustaa

Kansainväliset asiantuntijat arvioivat, miten Suomessa on onnistuttu kehittämään sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tiedonhallinnan kokonaisuutta. Asiantuntijat antoivat myös ehdotuksia siitä, miten kokonaisuutta olisi järkevää kehittää jatkossa, jotta se palvelisi parhaiten koko väestöä ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia.

Arvioinnin pääpaino oli kansallisissa tietojärjestelmäpalveluissa, valitussa strategiassa ja sen toimeenpanossa. Potilastietojärjestelmien käytettävyyttä henkilöstön näkökulmasta ei arvioitu.

Kansainvälisen arvioinnin toteutti EHTEL (European Health Telematics Assosiation). Arvioijat tulivat Euroopasta ja Israelista, ja he toimivat maissaan muun muassa terveydenhuollon hallinnossa, standardisaatioelimissä ja sairaaloissa.

Arvioinnin tuloksia esiteltiin Terveydenhuollon ATK-päivillä Turussa 28. toukokuuta. Varsinainen raportti julkaistaan kesäkuussa.

Lisätietoja

kehittämispäällikkö Anne Kallio, p. 02951 63366, [email protected]

 


Liitteet

Peer Review: eHealth Strategy and Action Plan of Finland in a European Context (Arviointiraportin luonnos. Lopullinen raportti julkaistaan kesäkuussa).pdf (2139.8 kB)


Muualla palvelussamme

Tietojärjestelmähankkeet

Muualla verkossa Terveydenhuollon Atk-päivien lähetykset verkossa tiistaina 28.5. Arviointiraportin esittelyä voi katsoa suorana lähetyksenä n. klo 15

Kanta-palvelut

Sivun alkuun