Hyppää sisältöön
Media

Suomi julkisti sitoumuksensa humanitaarisessa huippukokouksessa

Ulkoasiainministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 24.5.2016 8.55
Tiedote 74/2016

Maailman ensimmäinen kansainvälinen humanitaarisen avun huippukokous (23. – 24. toukokuuta) on koonnut Istanbuliin edustajia 180 maasta. Suomi tukee vahvasti kokouksen koollekutsujan, YK:n pääsihteerin Ban Ki-moonin aloitetta puuttua tehokkaammin inhimillisen hädän alkusyihin. Peräti 80% humanitaarisesta avusta menee nykyisin konfliktiolosuhteisiin.

- Suomen näkemyksen mukaan rauhanvälitys on avainasemassa pyrittäessä kriisien ja konfliktien tehokkaaseen ennalta ehkäisemiseen ja ratkaisuun.  Suomi korostaa täällä vahvasti myös naisten osallisuutta konfliktien ratkaisussa, vammaisten erityistarpeiden huomioimista kriiseissä sekä kansainvälisen oikeuden puolustamista - mukaan lukien ihmisoikeudet, toteaa pääministeri Juha Sipilä.

Tavoitteena vahva sitoutuminen

Kokouksen tavoitteena on lähettää vahva viesti siitä, että maailman hätää ja avun tarvetta on välttämätöntä vähentää. Samalla etsitään keinoja uudistaa humanitaarista apua ja tehostaa avustusvarojen käyttöä.

Myös Suomi julkisti tänään omat sitoumuksensa, joiden keskeisiä teemoja ovat:

  • Konfliktien ennalta ehkäiseminen ja rauhanvälitystyön vahvistaminen
  • Luonnonkatastrofeista aiheutuvien tuhojen minimointi esimerkiksi ehkäisemällä ilmaston lämpenemistä sekä varautumalla paremmin esimerkiksi maanjäristyksiin
  • Jouston lisääminen kohteiden valintaan rahoituksesta päätettäessä, jotta pystytään nopeisiinkin ratkaisuihin
  • Naisten tasa-arvon edistäminen myös kriiseissä
  • Vammaisten erityisaseman ja oikeuksien edistäminen

Suomi nostaa esiin vammaisten asemaa

Suomi on mukana järjestämässä tänään huippukokouksen yhteydessä erityisistuntoa vammaisten aseman edistämiseksi humanitaarisessa toiminnassa. Suomea erityisistunnossa edustavat ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Lenita Toivakka sekä Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä.

- Humanitaarisissa kriiseissä vammaiset ihmiset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. He jäävät usein avun ulkopuolelle fyysisten esteiden ja sosiaalisen syrjinnän vuoksi. Suomi on pitkään edistänyt vammaisten asemaa myös kriiseissä, ja tässä muun muassa digitaalisilla palveluilla on tulevaisuudessa tärkeä rooli. Koko maailman humanitaariset toimijat yhteen kokoava huippukokous tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden nostaa vammaiset humanitaarisen toiminnan keskiöön, totesi ministeri Toivakka.

Painopisteenä myös lapset

Huippukokouksessa oli myös oma istuntonsa, joka käsitteli lastensuojelua humanitaarisissa kriiseissä. Suomea edusti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, joka osallistui myös paneelikeskusteluun globaalista terveydenhuollosta.

- Lastensuojelun merkitystä humanitaarisissa kriiseissä ei voi korostaa liikaa. Kyse ei ole vain rahoituksesta, vaan kokonaisvaltaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon huomioimisesta, hyvien käytänteiden vaihtamisesta ja uusien ratkaisujen löytämisestä. Kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin tulee aina kohdistaa erityishuomiota. Terveydenhuollon suhteen on tärkeää parantaa maiden valmiutta kohdata kriisejä. Tähän liittyen Suomi tukee yhteensä kymmentä maata täyttämään niille asetetut tavoitteet.

Lisätietoja:

Pääministeri Sipilän ohjelmasta: erityisavustaja (kansainväliset asiat) Anna-Kaisa Heikkinen, p. 040 748 3867 ja mediajärjestelyistä EU-asioiden viestintäpäällikkö Anne Sjöholm, p. 040 537 0733, valtioneuvoston kanslia

Ministeri Toivakan ohjelmasta: humanitaarisen avun ja politiikan yksikön päällikkö Claus Jerker Lindroos, p. 040 132 1416, [email protected] ja erityisavustaja Juha Kirstilä (ml. mediajärjestelyt), p. 040 552 8200, [email protected], ulkoasiainministeriö

Ministeri Mäntylän ohjelmasta: neuvotteleva virkamies Ville Korhonen, p. 050 302 5505, [email protected], sosiaali- ja terveysministeriö

Hanna Mäntylä Juha Sipilä Lenita Toivakka
Sivun alkuun