Hyppää sisältöön
Media

Suomen huumetilanne hieman helpottunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.4.2005 9.45
Tiedote -

Huumeiden aiheuttamat haitat ovat vähentyneet 2000-luvun aikana, mutta huumekokeilut ja ongelmakäyttäjien hakeutuminen hoitoon on edelleen lisääntyneet. Huumekuolemat ja huumeisiin liittyvät sairaudet ovat vähentyneet, eivätkä poliisin tietoon tulleet huumerikoksetkaan ole enää lisääntyneet. Huumeruiskujen välityksellä leviävät tartuntataudit on saatu tehokkaasti rajatuksi huumeiden käyttäjien keskuudessa.

Huumausainepoliittinen koordinaatioryhmä arvioi Suomen huumetilanteen olevan kokonaisuudessaan kansainvälisesti verrattuna melko hyvin hallinnassa. Tilanne on kuitenkin herkkä muutoksille ja vaatii jatkuvaa seurantaa ja reagointia muutoksiin. Sosiaalipoliittinen ministeriryhmä on käsitellyt koordinaatioryhmän kertomusta ja se tulee esille vielä iltakoulussa.

Raportin mukaan viime vuosikymmenellä kasvanut huumeiden käyttö kuormittaa päihdepalveluja vielä pitkään. Lisääntynyt alkoholinkulutus pahentaa tilannetta edelleen. Kuormitus näkyy ennen kaikkea päihdehuollon erityispalveluissa ja mielenterveyspalveluissa. Päihdeasioita tulisikin koordinaatioryhmän mielestä käsitellä ja hoitaa nykyistä aktiivisemmin perusterveydenhuollossa ja sosiaalitoimessa.

Ongelmakäyttäjiä on Suomessa 16 000 – 21 000. Opiaattiriippuvaisia näistä on 4 000 – 6 000, joista pääkaupunkiseudulla noin puolet. Korvaushoidossa opiaattiriippuvaisista on noin 600 – 700. Koordinaatioryhmän mielestä korvaushoitoon pääsyä tulisi nopeuttaa järjestämällä hoitoa enemmän terveyskeskuksissa. Kielteiset asenteet eivät voi olla tämän esteenä. Korvaushoidon lisääminen ei saa kuitenkaan tapahtua muiden päihdehoitojen kustannuksella.

Koordinaatioryhmä muistuttaa myös, että yhteistyö Suomen lähialueiden kanssa on tärkeää huumeongelmien ehkäisemiseksi. Luoteis-Venäjän hiv-tilanne on edelleen huolestuttava, ja vaatii kiireellisiä toimia. Lähialueiden valvontaviranomaisten yhteistyöllä on huumeita takavarikoitu jo ennen saapumista Suomeen.

Lisätietoja: Projektisihteeri Toivo Hurme puh: (09) 1607 3289.

Sivun alkuun