Hyppää sisältöön
Media

Suomalainen eläketurva OECD-maiden keskitasoa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 12.5.2005 13.10
Tiedote -

Tehdyt eläkeratkaisut takaavat suomalaisille eläketurvan, joka on OECD-maiden keskitasoa. Tämä käy ilmi laajasta 30 maata kattavasta eläkekatsauksesta, jonka OECD julkisti 2.5.2005 (Pensions at a Glance. 2005 edition). Raportti sisältää runsaasti hyödyllistä tietoa eri maiden eläkejärjestelmistä, joten se mahdollistaa niiden erityispiirteiden vertailun. Tämän lisäksi raportti sisältää tulevaa eläketasoa esimerkkitapauksissa kuvaavia indikaattoreita. Suomen työ- ja kansaneläkkeitä vastaavien eläkkeiden lisäksi tarkasteluissa on otettu huomioon myös tuloverotuksen arvioitu vaikutus eläkkeiden tulevaan korvaustasoon. OECD:n on tarkoitus julkaista vastaavia eläkeraportteja jatkossa kahden vuoden välein.

Suomea koskevat laskelmat on tehty pääosin uuden kuluvan vuoden alusta asteittain voimaan astuvan työeläkelainsäädännön mukaisesti. Suomea koskevia tietoja tulkittaessa on kuitenkin huomattava, että uuteen työeläkelainsäädäntöön sisältyvän elinaikakertoimen vaikutusta tuleviin eläkkeisiin ei ole otettu huomioon vielä tämän raportin laskelmissa. Elinaikakertoimen avulla pyritään vanhuuseläkkeen määrä sopeuttamaan pidentyvään elinaikaan. Elinaikakerroin otetaan käyttöön vuonna 2010.

Elinaikakertoimella ennakoidaan olevan pitkällä aikavälillä melko huomattava vaikutus tulevaisuudessa alkavien eläkkeiden tasoon, mikäli elinaika pidentyy nykyisten väestöennusteiden mukaisesti. Tämän takia OECD laati STM:n pyynnöstä alustavat laskelmat, joissa myös elinaikakertoimen ennakoitu vaikutus otettiin huomioon. Tämä laski tulevien eläkkeiden korvaustasoa verrattuna raportissa esitettyihin tuloksiin, joissa elinaikakertoimen ennakoitua vaikutusta ei siis vielä ollut otettu huomioon.

Tarkistettujen laskelmien mukaan keskituloisen palkansaajan kokonaiseläke oli runsaat 63 prosenttia edeltävästä palkkatasosta (bruttokorvausaste). Tuloverotuksen vaikutuksen huomioon ottava nettokorvausaste oli keskituloisella palkansaajalla vajaat 72 prosenttia. OECD:n laskelmissa työuran pituudeksi on oletettu 45 vuotta. Korvausasteiden alentumisesta huolimatta suomalainen eläketurva sijoittui OECD-vertailun keskitasolle yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa (katso liitekuvio).

Lisätietoja:
Erikoistutkija Ilari Keso / STM puh: (09) 160 73840
OECD:n verkkosivut: http://www.oecd.org/

Sivun alkuun