Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM uudistaa vammaislainsäädäntöä ja seuraa kehitysvammaisten asumisohjelman to

Sosiaali- ja terveysministeriö
17.5.2013 11.22
Tiedote -

Sosiaalihuollon alaisen vammaislainsäädännön uudistaminen jatkuu tänä keväänä. Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki. Tavoitteena on yhteinen laki, joka turvaa eri vammaryhmien yhdenvertaiset palvelut. Lisäksi uuden erityislain on edistettävä vammaisten henkilöiden edellytyksiä elää yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä.

Työryhmän tehtävänä on selvittää myös vammaisia henkilöjä koskevan erityislainsäädännön muut uudistamistarpeet sekä laatia luonnos hallituksen esitykseksi vuoden 2014 loppuun mennessä.

Vammaislainsäädännön kehittäminen kytkeytyy kiinteästi valmisteilla olevaan palvelurakenneuudistukseen sekä sosiaalihuollon lainsäädännön kokonaisuudistukseen. Työssä on otettava huomioon myös YK:n vammaissopimuksen kansalliselle lainsäädännölle asettamat velvoitteet sekä kehitysvammaisten asumista ja palveluja koskeva periaatepäätös.

Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan jokaisella kehitysvammaisilla henkilöillä on oikeus asua samoin kuin muutkin kuntalaiset ja saada tarvitsemansa palvelut. Päämääränä on, että vuoteen 2016 mennessä laitoksissa on enintään 500 asukasta, ja että vuoden 2020 jälkeen kukaan vammainen henkilö ei asu laitoksessa.

STM on asettanut myös työryhmän, joka seuraa kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallista toimeenpanoa. Seurantaryhmän tehtävänä on koordinoida periaatepäätöksen toimeenpanoa ja muun muassa edistää asiakaslähtöisiä toimintamalleja palvelujen järjestämisessä sekä ennakoida henkilöstön osaamistarpeita. Seurantaryhmän toimikausi päättyy vuoden 2015 lopussa.

Lisätietoja

Hallitussihteeri Jaana Huhta, p. 0295 163 407
Neuvotteleva virkamies Anne-Mari Raassina. p. 0295 163 405Muualla palvelussamme

Vammaisia henkilöitä koskevan sosiaalihuollon erityislainsäädännön uudistamista selvittävä työryhmä

Kehitysvammaisten asumisen ohjelman valtakunnallisen toimeenpanon seurantaryhmä

Sivun alkuun