Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM:n hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtäviä Joensuuhun

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.9.2006 9.45
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävät keskitetään Joensuussa sijaitsevan sisäasiainministeriön palvelukeskukseen. Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä valitsi perusteellisten selvitysten jälkeen viidestä tarjolla olleesta palvelukeskuksesta kaksi ministeriön hallinnonalalle parhaiten soveltuvaa: sisäasiainministeriön palvelukeskuksen Joensuussa ja Valtiokonttorin palvelukeskuksen Porissa. Työryhmä päätyi ehdottamaan Joensuun palvelukeskusta. Ministeriö päättää asiasta syksyn kuluessa.

Joensuun palvelukeskuksessa työskentelee nyt runsas sata työntekijää. Vuoden loppuun mennessä työntekijöitä tulee olemaan 140 – 150. Ministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnosta siirtyy 30 – 40 henkilötyövuotta vastaava määrä virkoja palvelukeskukseen. Tarkka määrä selviää työryhmän jatkotyöskentelyssä, jonka kuluessa selvitetään palvelukeskukseen siirtyvien ja hallinnonalan virastoihin ja laitoksiin jäävien henkilöiden määrä, tehtäväkuvat ja vastuut.

Sosiaali- ja terveysministeriön alustavan selvityksen mukaan ministeriön ja muiden hallinnonalan laitosten talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä toimivat työntekijät eivät ole halukkaita siirtymään pääkaupunkiseudun ulkopuolelle. Perhe- ym. syistä useimmilla ei ole siihen mahdollisuuksiakaan. Tänne jääville työntekijöille etsitään hallinnonalan sisältä uudet tehtävät. Heidän kouluttamisensa uusiin tehtäviin on suuri haaste niin hallinnonalalle kuin työntekijöille itselleen.

Tavoitteena on, että vuoden 2011 loppuun mennessä tehtävien siirrosta muodostuu selvästi kustannussäästöä valtiolle.

Valtioneuvoston talousarvion kehyspäätöksessä vuosille 2007-2011 esitettiin linjaukset tuottavuutta lisääviksi toimenpiteiksi. Osana tuottavuusohjelmaa valtionhallintoon perustetaan enintään viisi palvelukeskusta, joihin keskitetään talous- ja henkilöstöhallinnon toimenpiteet vuoteen 2009 mennessä. Tällä hetkellä toiminnassa ovat sisäasiainministeriön palvelukeskus ja Valtiokonttorin palvelukeskus. Näiden lisäksi palvelukeskuksen perustamishankkeet on käynnistetty oikeushallinnossa, puolustushallinnossa ja opetushallinnossa. Valtioneuvosto edellytti, että jokaisen hallinnonalan on ilmoitettava palvelukeskusvalinnastaan tämän vuoden marraskuuhun mennessä.

Lisätietoja:
Apulaisosastopäällikkö Raimo Ikonen, puh. (09) 160 73791
Taloussuunnittelupäällikkö Arto Mynttinen, puh. (09) 160 73817

Sivun alkuun