Hyppää sisältöön
Media

STM lähettää kunnille ohjeen lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.6.2007 8.30
Tiedote -

Oikeusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyössä laadittu ohje lapsen elatustuen suuruuden arvioimiseksi on valmistunut ja se lähetetään kuntiin kesäkuun aikana. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa kuntien sosiaaliviranomaisten toimintaa, kun he opastavat vanhempia elatusavun oikean määrän arvioimisessa ja harkitsevat, voidaanko vanhempien tekemä elatusapusopimus vahvistaa.

Elatusavun suuruutta laskettaessa lähtökohtina ovat lapsen elatuksen tarve ja kummankin vanhemman elatuskyky. Näitä lapsen elatuksesta annetussa laissa (704/1975) väljästi kuvattuja kriteerejä on täsmennetty ohjeessa.

Elatusavun suuruus lapsen tarpeen ja vanhempien elatuskykyjen mukaan

Lapsen elatuksen tarvetta arvioitaessa lapsen yleisinä kustannuksina pidetään ohjeen mukaan Tilastokeskuksen kulutustutkimukseen perustuvaa rahamäärää (250–390 €/kk), jonka suuruus riippuu siitä, mihin ikäryhmään lapsi kuuluu. Erityisinä kustannuksina otetaan huomioon osuus asumismenoista, päivähoitomaksut, koulutuskulut ja erityisen harrastuksen kulut. Lapsilisä ja lapsen muut kuin satunnaiset tai vähäiset tulot vähennetään edellä mainittujen kustannusten määrästä.

Vanhemman elatuskyvyn määrittelyssä tulot ja mahdollisuudet hankkia tuloja sekä varallisuus otetaan huomioon tapauskohtaisen selvityksen pohjalta. Elatuskyvystään vanhempi saa yleisiin elinkustannuksiinsa vähentää ohjeessaosoitetun rahamäärän (420-500 €/kk) sekä muun muassa asumiskustannuksiansa, erityiset terveydenhoitokustannukset, opintolainan korot ja lyhennykset, työmatkakustannukset sekä eräin rajoituksin lapsen tapaamisesta aiheutuvat matkakustannukset. Jos vanhemmalla on muita elatusvastuita, hän saa lisäksi vähentää ohjeessa osoitetun määrän näiden täyttämiseksi.

Elatusavun suuruus lasketaan jakamalla lapsen elatuksen tarve vanhempien kesken heidän elatuskykyjensä mukaisessa suhteessa. Lapsesta erossa asuva vanhempi vastaa elatuksesta enintään elatuskykynsä mukaisella määrällä.

Vahvistetun elatusavun muuttaminen on ajankohtaista silloin, kun uusien olosuhteiden perusteella lasketun elatusavun määrä poikkeaa vähintään 15 prosenttia vahvistetun elatusavun määrästä, eikä olosuhteiden muutos ole lyhytaikainen.

Vanhemmille ohjeita oman kunnan sosiaaliviranomaisilta

Elatusavun määräytymisperusteita koskeva suositus on ensisijaisesti tarkoitettu kunnan sosiaaliviranomaisille, jotka neuvovat vanhempia elatusapuasioissa. Kuntien sosiaaliviranomaiset voivat kysyä ohjeesta lisätietoja sosiaali- ja terveysministeriöstä. Vanhemmat saavat lisätietoja elatusapua koskevista kysymyksistä oman kotikuntansa sosiaaliviranomaisilta.

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Oikeusministeriön julkaisuja 2007:2) on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla: www.om.fi > Julkaisut > Julkaisuja 2007

Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi (Sosiaali- ja terveysministeriön kuntatiedote 7/2007) on luettavissa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla: www.stm.fi > Tiedotteet > Kuntatiedotteet

Sivun alkuun