Hyppää sisältöön
Media

STM korostaa sote-uudistusta keinona tukea kuntatalouden kestävyyttä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 25.10.2013 12.55
Tiedote -

Hallituksen tavoitteena on yhden miljardin euron vähennys kuntien toimintamenoihin vuosina 2014-2017. STM:n hallinnonalan osuus on 545 miljoonaa euroa. STM on jo aiemmin laatinut kuntien velvoitteiden ja tehtävien vähentämisen ministeriökohtaisen toimintaohjelman. Täydennysesityksessään ministeriö esittää joitakin uusia toimenpiteitä ja arvioi yksityiskohtaisemmin eri toimien vaikuttavuutta.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) toimitti 25. lokakuuta valtiovarainministeriölle täydennetyn virkamiesesityksen kuntien lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden vähentämiseksi. Kuntamenojen kasvun taittaminen on vakava tavoite ja välttämätöntä tulevaisuuden palvelujen turvaamiseksi. STM:n mielestä tärkeintä on järjestää työt joustavasti ja tehokkaasti, vahvistaa ennaltaehkäiseviä palveluja ja jatkaa rohkeasti kuntien palvelurakenteen uudistamista.

STM:n virkamiesesityksen mukaan yksittäisten säädösten poistaminen ei ole vaikuttavin keino turvata pitkäkestoisesti julkisen hallinnon kestävää rahoitusta. Suurin osa kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä on ihmisille tarjottavia palveluja. Säästäminen yhdessä kohdassa voi aiheuttaa palvelutarpeen siirtymistä toiselle viranomaiselle tai tukea tarvitseva ihminen voi jäädä heitteille. Siksi kuntien tehtävien vähentämistä on tarkasteltu hyvin huolellisesti palvelujen saatavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta.

"Sote-palvelutvaikuttavat merkittävästi siihen, miten työvoima saadaan pidettyä mahdollisimman työkykyisenä ja että työvoimaa riittää tulevaisuudessakin. Tämä on olennaista Suomen kilpailukyvyn kannalta," toteaa kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee.

"Yhtä tärkeää on se, miten ikääntyvän väestön toimintakyky säilyy. Vaihtoehtona on todella kallis tulevaisuus, jos laitosvaltaisuutta ei saada vähennetyksi ja luoduksi aktiivisempaa toimintakyvyn ylläpitämiseen keskittyvää järjestelmää. Tämä visio pitää nähdä nyt ja ottaa haltuun tässä tilanteessa, jossa kestävyysvajetta halutaan kuroa umpeen myös pitkällä aikavälillä", korostaa Sillanaukee.

Sillanaukeen mukaan kestävyysvajetta voidaan pienentää parhaiten virtaviivaistamalla prosesseja, karsimalla päällekkäisyyksiä hallinnosta ja palveluista sekä siirtymällä raskaammasta kevyempään palvelurakenteeseen. Silloin myös julkisen alan henkilöstön vuotuinen kasvu saadaan taitettua tavoitteen mukaisesti 3000 henkilöstä 1000 henkilöön.

Tätä kehitystä voidaan tukea esimerkiksi yhtenäistämällä aikaisemmin pirstaleisia mielenterveys- ja päihdepalveluja asiakkaalle selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, vähentämällä laskentatehtäviä sosiaalialan ammattilaisten työstä ja vahvistamalla vanhusten kotiin annettavia palveluita laitoshoidon sijasta. Esimerkiksi monissa kunnissa on voitu lakkauttaa terveyskeskuksen vuodeosasto ja sen sijaan järjestetään lyhytaikaista kuntouttavaa hoitoa. Raskaamman hoidon tarvetta ennaltaehkäisevät myös ikäihmisten neuvonta- ja ohjauspalvelut.

Monet tehokkaimmista keinoista vaikuttaa kestävyysvajeeseen edellyttävät ministeriöiden kiinteää yhteistyötä. Tällaisia toimia ovat esimerkiksi erityisryhmien asumisen järjestelyt, sähköisten palvelujen kehittäminen ja matkojen yhdistämistoiminta. Uudistusten suunnittelua jatketaan valtiovarainministeriön vetämässä työryhmässä.

Kuntien on mahdollista kehittää palvelujen laatua ja vaikuttavuutta tavalla, joka tukee julkisen talouden kestävyyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollossa palvelurakenteen uudistus on tehokkain tapa vaikuttaa palvelujen kustannuksiin. Rohkeat rakenteiden ja prosessien uudistukset tuottavat merkittäviä kokonaishyötyjä, toisin kuin yksittäisten tehtävien vähennys. STM tukee ja valvoo uudistuksen etenemistä.

 

Lisätietoja:

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 040 532 8249
neuvotteleva virkamies Liisa Heinämäki, p. 0295 163 040


Liitteet STM:n virkamiesehdotus kuntien tehtävien vähentämiseksi 25.10.2013 (pdf 403.3 kB )
Muualla verkossa

Rakenneuudistusten valmistelu sosiaali- ja terveysministeriössä

Hallituksen rakenneuudistus (VN) 

Sivun alkuun