Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

STM ja Espoon kaupunki neuvottelivat sosiaalialan kehittämisestä

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.9.2004 10.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkoi neuvottelukierrosta suurten kaupunkien kanssa sosiaalialan kehittämistarpeiden selvittämiseksi. Peruspalveluministeri Liisa Hyssälän ja kaupunginjohtaja Marketta Kokkosen johdolla neuvoteltiin Espoon sosiaalipalveluiden tilanteesta keskiviikkona 15. syyskuuta.

Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku ja Oulu ovat suuria kasvukeskuksia, joilla taloudellisen menestymisen ohella on omat sosiaaliset erityiskysymyksensä. Espoon kaupungin sosiaalipalveluiden haasteita ovat työvoiman saatavuus ja lapsiperheiden ja ikääntyvien palveluiden turvaaminen tilanteessa, jossa samanaikaisesti verotulot supistuvat.

Neuvotteluissa keskusteltiin erityisesti sosiaalipalveluiden tuotekehitystoiminnan merkityksestä. Espoossa on kehitetty sosiaalipalveluiden prosesseja, esim. sosiaalitoimistojen toimeentulotukityössä, jossa tuloksena on ollut asiakaspalvelun nopeutuminen, työntekijöiden työtyytyväisyyden paraneminen ja kustannusten lasku. Espoo toivoi, että julkinen valta tukisi kehittämishankerahoituksella kaupunkien kehittämistyötä. Ministeriö ilmaisi kiinnostuksen osallistua ns. kuusikon eli kuuden suurimman kaupungin väliseen yhteistyöhön ja toivoi, että näitä hyväksi todettuja tuotekehityksen malleja voitaisiin levittää edelleen muuhun maahan. Todettiin yhdessä, että ministeriön jakaupunkien neuvotteluja sosiaalialan kehittämisen painopisteistä tulee jatkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja suurten kaupunkien neuvotteluissa ministeriö on valmis täsmentämään sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanoa. Sosiaalialan kehittämishanke on jo hyvässä vauhdissa. Lähes kaikki 23 suurta hanketta on jo käynnistetty. Koko hankkeessa korostetaan ihmisten omatoimisuutta ja oikea-aikaisia palveluja. Tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja laatua maan kaikissa osissa. Sosiaali- ja terveysministeriö tukeekin voimakkaasti uusien seudullisten palvelurakenteiden syntymistä, samoin kuin uusien palvelumallien kehittämistä. Sosiaaliala saa tällä hallituskaudella lisää rahaa valtionosuuksiin 110 miljoonaa euroa ja tukea tärkeisiin kuntien kehittämishankkeisiin tänä vuonna 12,3 miljoonaa euroa ja ensi vuonna lähes 20 miljoonaa euroa.

Lisätietoja neuvotteluista ja sosiaalialan hankkeesta antaa apulaisostopäällikkö Reijo Väärälä, STM, puh. (09) 160 73773.

Sivun alkuun