Hyppää sisältöön
Media

STM huolissaan jätteiden polton riittävyydestä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 4.7.2013 8.00
Tiedote -

EU:n jätedirektiivi edellyttää jäsenmaita turvaamaan jätehuollon yhtenäisellä ja riittävällä palveluverkostolla. Turvallisella ohisyötöllä varustettua polttokapasiteettia sosiaali- ja terveydenhuollon erityisjätteiden hyödyntämiseksi ja niistä huolehtimiseksi on varmuudella vain Vantaalla ja Riihimäellä vuoden 2016 alussa.

Sosiaali- ja terveysministeriö suosittelee kuntia turvaamaan riittävän polttokapasiteetin potilaiden hoidossa syntyvien erityisjätteiden hyödyntämiseksi. Kaatopaikkadirektiivin mukaan eloperäisen jätteen hautaamiskielto tulee voimaan 2016. STM lähetti 4. heinäkuuta kunnille ja sairaanhoitopiireille asiasta kirjeen.

Tämä voi johtaa terveydenhuollon jätekustannusten merkittävään nousuun, jos kunnat eivät velvoit-teidensa mukaisesti varmista jätehuollon toimivuutta myös polttoa edellyttävien sekajätteiden hyödyntämiseksi. Sosiaali- ja terveydenhuollon erityisjätteet ovat kierrätykseen kelpaamatonta sekajätettä.

Sosiaali- ja terveysministeriö korostaa, etteivät sen ohjauksessa olevien toimipisteiden erityisjätteet ole ainoita jätteitä, jotka todennäköisesti joudutaan mm. ympäristöterveydellisistä syistä jatkossa polttamaan. Muita tällaisia jätteitä ovat esimerkiksi jätepolttoaineiden valmistuksessa, kompostoinnissa tai mädätyksessä syntyvä eloperäinen hylkytavara tai niiden lopputuotteet, eläinten sivutuotteet ja mahdollisesti yhdyskuntalietteet.

Lisätietoja:

Lääkintöneuvos Mikko Paunio 0295 163 312, 050 577 1968Sivun alkuun