Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar förpliktande föreskrifter om användningen av mun- och nässkydd inom socialvårdens tjänster

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.5.2020 15.45
Pressmeddelande

Social- och hälsovårdsministeriet har meddelat ett beslut genom vilket de som arbetar i nära kontakt med klienter vid verksamhetsenheter för heldygnsomsorg och tjänster som tillhandahålls i hemmet åläggs att använda ett kirurgiskt mun- och nässkydd. Målet är att skydda klienter som löper en ökad risk att bli allvarligt sjuka till följd av coronavirussmitta (covid-19).

Om ett kirurgiskt mun- och nässkydd inte finns att tillgå ska ett skydd av tyg som går att tvätta eller en engångsduk eller ett visir som täcker ansiktet användas.

Genom beslutet skyddas alla klienter som hör till riskgrupperna, vilket för tjänster inom socialvården i allmänhet innebär äldre personer. Beslutet gäller inte skydd av arbetstagare eller skydd av insjuknade, för vilka det finns gällande anvisningar.

Beslutet har fattats med stöd av beredskapslagen. Detta beslut träder i kraft omedelbart och gäller till och med 30 juni 2020.

Ytterligare information

Jaska Siikavirta, direktör
Kirsi Ruuhonen, regeringsråd
[email protected]

Sivun alkuun