Hyppää sisältöön
Media

Stakesin alueyksikkö aloittaa Vaasassa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.12.2005 11.55
Tiedote -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä on tehnyt päätöksen Stakesin alueyksikön sijoittamisesta Vaasaan. Vaasan alueyksikkö kehittää mielenterveystyötä. Valtioneuvoston kanslian alueellistamisen koordinaatioryhmä puolsi marraskuussa Stakesin alueyksikön toimintojen sijoittamista Vaasaan. Samalla ministeri Hyssälä vahvisti jo aiemmin tekemänsä päätöksen Stakesin Jyväskylän alueyksikön perustamisesta.

Stakesin, Helsingin yliopiston ja Vaasan sairaanhoitopiirin tavoitteena on alueyksikkö, joka kehittää alueellista mielenterveystyötä ja tuottaa myös kansainvälisesti hyödynnettävää mielenterveystyön osaamista. Helsingin yliopiston viisivuotinen kaksikielinen psykiatrian professori toimii alueyksikön yhteydessä vuoteen 2009 saakka. Vaasan sairaanhoitopiiri luovuttaa alueyksikölle tilat. Alueyksikön johtajana toimii tutkimusprofessori KristianWahlbeck.

Stakesin, Kansanterveyslaitoksen ja Työterveyslaitoksen yhteistyönä käynnistyvä Maailman terveysjärjestön WHO:n Mielenterveystyön yhteistyökeskus toimii alueyksikössä yhteistyössä Vaasan alueen muiden hankkeiden kanssa.

Nyt Vaasassa työskentelee yksi henkilö Stakesin pohjoismaisessa sosiaalialan NOPUS- koulutuskeskuksessa. WHO:n Mielenterveystyön yhteistyökeskukseen palkataan johtaja ja sihteeri keväällä 2006. Vaasan alueyksikkö laajenee vuoteen 2010 mennessä korkeintaan kahdeksaanhenkilöön.

Vaasan alueyksikkö tukee alueen sairaanhoitopiirien käynnistämää mielenterveys- ja päihdetyön kehittämishanketta ns. Pohjanmaa-hanketta. Sosiaali- ja terveysministeriö on osoittanut hankkeelle noin 0,9 milj. euroa ja alueen kunnat 1,4 milj. euroa.

Lisätietoja Vaasan alueyksiköstä antaa tutkimusprofessori Kristian Wahlbeck, puh. 0400- 659 101.

Sivun alkuun