Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Stakesin alueyksikkö aloittaa Tampereella

Sosiaali- ja terveysministeriö
27.10.2006 12.00
Tiedote -

Peruspalveluministeri Liisa Hyssälä on tehnyt 27.10.2006 päätöksen Stakesin alueyksikön sijoittamisesta Tampereelle. Tampereen alueyksikkö käynnistää vielä kuluvan vuoden aikana laaja-alaisen "Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut" -yhteistyöohjelman. Ohjelman tavoitteena on parantaa hyvinvointipalvelujen sekä niihin niveltyvän terveyden edistämisen vaikuttavuutta. Ohjelma edistää alueellisesti ja kansallisesti merkittävää tutkimus- ja kehitystyötä ja jatkuu vuoden 2010 loppuun.

Yhteistyöohjelman toteutuksessa Stakesin kumppaneita ovat Tampereen kaupunki, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tampereen yliopisto. Yhteistyöohjelman Tampereen alueyksikössä työskentelee aluksi 12 Stakesin työntekijää ja myöhemmin määrä kasvaa noin 15 henkilöön. Ohjelman painopistealueina ovat palvelujärjestelmän tutkimus, terveyden edistäminen ja terveydenhuollon menetelmien arviointi.

Palvelujärjestelmätutkimuksessa tavoitteena on tukea uusien, yhteen sovitettujen palvelumallien suunnittelua, toteuttamista, ohjaamista ja arviointia. Terveyden edistämistyössä tavoitteena on tukea terveystavoitteiden huomioonottamista kaikissa politiikoissa ja kuntien kaikessa toiminnassa, sekä kehittää erityisesti lapsiperheiden, lasten ja nuorten hyvinvointipalveluja. Terveydenhuollon menetelmien arvioinnilla varmistetaan, että käytettävät diagnostiset, hoito- ja kuntoutusmenetelmät perustuvat tutkittuun tietoon niiden vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta. Merkittävimmät kokonaisuudet liittyvät uusien menetelmien hallitun käyttöönoton varmistamiseen ja hoitosuositusten arviointitutkimukseen.

Lisätietoja Tampereen alueyksiköstä

Tulosaluejohtaja Juha Teperi, puh. 040-513 3714

Sivun alkuun