Hyppää sisältöön
Media

Spelregler för uppgifter om spädbarns och småbarns barnmat klarnar

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 19.4.2010 6.00
Pressmeddelande -

På rådgivningen stöder man barnets tillväxt och utveckling. Hälsovårdens personal har en viktig roll då det gäller kostrådgivning för familjer. På rådgivningarna bör det finnas material om småbarns mat. Material om modersmjölkersättning och tillskottsnäring får dock bara delas ut till de familjer som hälsovårdspersonalen bedömer behöver information. I hälso- och socialvårdsutrymmen får man inte presentera eller sälja modersmjölkersättning eller tillskottsnäring. 

Den nya förordningen preciserar de direktiv som ges om spädbarns och småbarns barnmat. Genom förordningen försöker man säkerställa, att familjer får enhetlig information om småbarns mat och hälsosam kost. Förordningen stöder dessutom främjandet av amning. Den 16 april 2010 avgav social- och hälsovårdsministeriet en förordning som gäller informationsmaterial om spädbarn och småbarns barnmat. Förordningen träder i kraft 1 maj 2010.

Uppgifter som ges om spädbarns och småbarns barnmat måste bygga på fakta och följa kostråd. Förordningen gör spelregler om information som finns om spädbarns och småbarns mat klarare. De anvisningar som ges åt familjer ska uppmuntra till amning och stöda en mångsidig kost för barnet. Anvisningarna ska också erbjuda familjer råd i de fall amning inte lyckas samt vid behov vägleda i hur modersmjölkersättning vederbörligen ska användas. Anvisningarna ska också innehålla information om hälsorisker med onödig användning av modersmjölkersättning och tillskottsnäring.

Genom förordningen verkställs EU:s direktiv om modersmjölkersättning och tillskottsnäring. Direktivet förenhetligar informationsmaterial om småbarns mat i alla EU-länder.  

I fortsättningen ska allt kommersiellt informationsmaterial om spädbarns mat - också på internet - vara skriftligen godkänt på förhand av institutet för hälsa och välfärd(THL). Material om modersmjölkersättning och tillskottsnäring får endast distribueras via hälsovården. 

Finländska mödrar är i allmänhet beredda att amma. Amningen har ökat på 1990-talet, men i Finland ammar man ändå märkbart kortare tid än vad som rekommenderas. Finland ligger också efter de andra nordiska länderna när det gäller antalet mödrar som ammar delvis eller fullt. I Finland får en tredjedel (34 procent) av fyra månader gamla barn sin näring enbart av bröstmjölk, och av sex månader gamla barn ammas 60 procent. En kortvarig amning och en tidig exponering för tilläggskost ökar risken för barnfetma hos barnet, typ 1 diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. I Finland rekommenderas full amning i ett halvt år och därefter amning upp till ett års ålder. 

Ytterligare uppgifter

Konsultativ tjänsteman, Marjaana Lahti-Koski, tfn 09 160 74035 [email protected]Sivun alkuun