Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sote-uudistus edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua

Sosiaali- ja terveysministeriö
16.9.2014 13.15
Tiedote -

Lausuntokierroksella oleva sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain luonnos antaa hyvät mahdollisuudet palvelujärjestelmän laajalle ja kunnianhimoiselle kokonaisuudistukselle. Lakiluonnoksen hyväksyminen ei yksin takaa uudistuksen onnistumista, toteaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiistaina 16.9.2014 sosiaali- ja terveysministeriölle luovuttamassaan ennakkoarviossa. Useiden keskeisten tavoitteiden toteutuminen riippuu viime kädessä siitä, miten uudet sote-alueet ja tuotannosta vastaavat kunnat ja kuntayhtymät onnistuvat lain toimeenpanossa. Ennakkoarvion mukaan järjestämisvastuun keskittäminen sote-alueille edistää palvelujen yhdenvertaista saatavuutta ja laatua. Uudistus luo edellytyksiä suunnata voimavaroja uudelleen erityistason palveluista perustason palveluihin ja sovittaa palveluja yhteen. Sote-uudistus luo edellytyksiä vähentää hallitusti sosiaali- ja terveydenhuollon laitospainotteisuutta, keskittää erikoissairaanhoitoa soveltuvin osin sekä monipuolistaa perus- ja lähipalveluja ja niiden saavutettavuutta. "Lakiluonnos tarjoaa hyvät mahdollisuudet tarvittavien rakenneuudistusten toteuttamiseen. Samalla turvataan sote-palvelujen saatavuus ja saavutettavuus ", toteaa THL:n vs. ylijohtaja Markku Pekurinen.

 

Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa useita varaumia

Sote-alueille ehdotettu asukaslukuperusteinen rahoitusjärjestely parantaa kuntien menojen ennakoitavuutta. Uudistus ei sellaisenaan hillitse kustannusten kasvua. Uudistus edellyttää päättäjiltä ja johtajilta kykyä ja taitoa hyödyntää sosiaali- ja terveyspalvelujen integraation antamat mahdollisuudet.

Eksoten ja Kainuun hallintamallin kokemusten perusteella sote-integraation voidaan arvioida hidastavan sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannusten kasvuvauhtia maltillisesti, arviolta 0-1 tai 0-2,4 prosenttiyksikköä vuodessa.

Suuria muutoksia hallintoon

Uudistus muuttaa merkittävästi myös tietohallintoa. Aikaa ja rahaa muutosten toteuttamiseen on vähän. Riskinä on, että yhdenmukainen, kansallinen tieto menetetään. Riskiä voidaan pienentää huolellisella valmistelulla.

Uudistus vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon kansallista ohjausta. Muodostuva hallinto- ja tuotantorakenne on nykyistä selkeämpi, mutta vaatii vielä jatkotyöstämistä.

Palvelutuotannosta vastaavien kuntien ja kuntayhtymien määrä vaikuttaa sote-alueiden mahdollisuuksiin ohjata palvelujen tuottamista. THL:n näkemyksen mukaan palvelujärjestelmän vinoumia on mahdollista korjata, mikäli tuotantovastuullisia toimijoita syntyy korkeintaan 4-5 kullekin sote-alueelle.

"THL:n tekemän ennakkoarvioinnin havainnot ovat tärkeitä. Ne pyritään ottamaan huomioon lain jatkovalmistelussa. Uskon, että myös kunnille tämä ennakkoarviointi antaa arvokasta tietoa, jota ne voivat hyödyntää antaessaan lausuntoja lakiesityksestä", kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee sosiaali- ja terveysministeriöstä sanoo. Sillanaukeen mielestä ennakkoarviointi tuo esiin sen, miten lakiesityksen pykäliä tulee tarkentaa.

Lisätietoja Sosiaali- ja terveysministeriö

kansliapäällikkö Päivi Sillanaukee, p. 0295 163 356
[email protected]

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL

vs. ylijohtaja Markku Pekurinen, p. 029 524 7630
ylijohtaja Marina Erhola, p. 029 524 6007
pääjohtaja Juhani Eskola, p. 029 524 6001
[email protected]


Liitteet

THL: Sote viidelle alueelle-vaikutusten ennakkoarviointi (pdf, 528 kB)

THL: Vaikutusten ennakkoarviointi, ppt-esitys


Muualla palvelussamme

Sote-uudistus

Susanna Huovinen rakenneuudistus
Sivun alkuun