Hyppää sisältöön
Media

SOTE-neuvottelukunnan järjestäytymiskokous 28.9.2022: ”Isoja kysymyksiä, joita ei kannata miettiä yksin”

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.9.2022 12.40
Tiedote
SOTE-neuvottelukunnan järjestäytymiskokous 28.9.2022

”Neuvottelukunnan keskeinen rooli liittyy paitsi toimeenpanoon, myös siihen kaikkeen kehittämiseen, mitä tulevaisuudessa tarvitaan. Järjestämislakia kun katsoo, neuvottelukunnan tehtävät ovat kunnioitettavan laajat. Sen kaiken perustyön ympärillä, mitä meillä on, myös maailmantilanne on haastava”, avasi järjestäytymiskokouksen puheenjohtaja, kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi sosiaali- ja terveysministeriöstä 28.9.2022 Helsingissä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan tavoitteena on tukea sosiaali- ja terveysministeriötä hyvinvointialueiden vuorovaikutteisessa ohjauksessa ja toimia hyvinvointialueiden yhteisenä kanavana tehdä ehdotuksia sosiaali- ja terveysministeriölle. Sote-neuvottelukunnan järjestäytymiskokouksen alussa käytiin läpi neuvottelukunnan asettamispäätös (asettamispäätös 22.9.2022), tehtävät, lakiperusta ja asetus. Myös neuvottelukunnan tehtävien taustoitus ja suhdetta muihin neuvottelukuntiin käytiin läpi ja pyrittiin luomaan yhteistä ymmärrystä neuvottelukunnan tehtävistä ja roolista uudessa sote-järjestelmässä. 

Neuvottelukunnan tehtävänä on mm. ennakoida, seurata ja arvioida sote-palvelujärjestelmää ja kustannuksia sekä väestön hyvinvoinnin ja terveyden väestöryhmittäistä kehitystä. Neuvottelukunta tekee myös ehdotuksia valtakunnallisiksi sote-tavoitteiksi ja käsittelee ministeriöiden aloitteet ja hyvinvointialueiden esitykset niiden muuttamiseksi. Lisäksi neuvottelukunta käsittelee yhteistyöalueiden sisäistä työnjakoa sekä edistää yhteistyöalueiden välistä yhteistyötä. Neuvottelukunnan jäsenistö on pääosin hyvinvointialueiden johtajia ja toiveita neuvottelukunnalle olivat, että kokouksissa käsiteltäisiin sellaisia isoja kysymyksiä, joita ei kannata miettiä yksin. Neuvottelukunta kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa ja sen toimikausi on 22.9.2022–31.5.2025. 

Valmiuden ja varautumisen jaosto 

Neuvottelukunta voi asettaa jaostoja ja näistä kuultiin näkemyksiä aloituskokouksessa. Ensimmäisenä päätettiin perustaa valmiuden ja varautumisen jaosto. Jaoston tavoitteena on muodostaa yhdenmukaiset kansalliset periaatteet, joilla osaltaan varmistetaan ja turvataan hyvinvointialueiden ja yhteistoiminta-alueiden varautuminen. Jaoston tehtävänä on myös mm. tukea ja ohjata valmiuskeskusten toimintaa. Puheenjohtajana toimii Pekka Tulokas sosiaali- ja terveysministeriöstä. Jaostossa tulisi olla edustettuna kaikki yliopistollista sairaalaa ylläpitävät hyvinvointialueet ja HUS yhtymä. Jaosto kokoontuisi näillä näkymin kerran kuukaudessa. Jaostojen toimikausi noudattelee pääsääntöisesti neuvottelukunnan toimikautta. 

Muiden jaostojen osalta ehdotettiin, että yhteisiä jaostoja voisivat olla mm. yhteinen talouden ja hallinnon- ja pelastustoimen ja digitaalisen tiedonhallinnan jaosto. Myös valtakunnallisten strategisten tavoitteiden valmisteluun esitettiin omaa jaostoa. 

Sote-neuvottelukunnan seuraava kokous pidetään 26.10.2022

Lisätietoja: 

puheenjohtaja Veli-Mikko Niemi, sosiaali- ja terveysministeriö, [email protected]

Sivun alkuun