Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sote-järjestämislain lausuntoaika päättyi

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.10.2014 14.03
Tiedote -

Lausuntojen alustavan tarkastelun perusteella lakiesityksen eri kohtiin on otettu laajasti kantaa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistamiseksi laaditun lakiluonnoksen lausuntoaika päättyi 14.10.2014. Yhteensä yli 520 kuntaa, sairaanhoitopiiriä ja muuta toimijaa otti määräajassa kantaa hallituksen esityksen muotoon kirjoitettuun sote-järjestämislain luonnokseen.

Uuden lain myötä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu siirtyy kunnilta viidelle sote-alueelle. Sote-alueet noudattavat maantieteellisesti nykyisiä erityisvastuualueita. Kuntia pyydettiin ottamaan kantaa siihen, mihin sote-alueeseen ne haluavat kuulua. Tähän kysymykseen vastaamiseen on annettu pyydettäessä hieman lisäaikaa valtuustokäsittelyjen takia. Nyt saapuneiden lausuntojen perusteella näyttää siltä, ettei siirtymisiä ole paljon.

Lakiesityksen mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalueet päättävät jatkossa, millä kunnilla tai kuntayhtymillä on palvelujen tuottamisvastuu. Suuri osa kunnista toivoo lakiesitykseen tarkempia määrittelyjä sille, miten sote-palvelujen tuotantoalueet muodostetaan. Monissa lausunnoissa toivotaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän selkeyttämistä.

Uusien sote-alueiden on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa ja palvelujen tuottamisesta vastaavien kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2017 alussa. Lausuntojen perusteella toimeenpanon aikataulua pidetään liian kireänä. Uusi alueellinen organisoituminen vie aikaa, sillä vanhoja kuntayhtymiä on purettava, tehtävä-, henkilöstö- ja omaisuusjärjestelyjä sekä sovitettava yhteen tietojärjestelmiä.

Annetut lausunnot ovat julkisia ja luettavissa Haressa eli valtioneuvoston hankerekisterissä. Saapuneet lausunnot tallennetaan hankerekisteriin kuluvan viikon aikana. Alustava yhteenveto lausunnoista valmistuu noin viikon kuluttua, ja se julkaistaan STM:n verkkosivulla: stm.fi/sote-uudistus. Kattava lausuntoyhteenveto valmistuu marraskuussa. Kuntaliitto osallistuu lausuntopalautteen yhteenvetoon ja analysointiin.

Lakiesitys eduskuntaan marraskuussa

Lakiesityksen jatkovalmistelussa otetaan huomioon lausuntopalaute. Myös parlamentaarinen ohjausryhmä jatkaa työskentelyään marraskuussa. Hallitus antaa lakiesityksen eduskunnalle marraskuun lopulla. Lain on tarkoitus tulla voimaan keväällä 2015. Lakivalmistelun lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee lain toimeenpanoa ja muutostukea kunnille yhdessä Kuntaliiton, THL:n ja valtiovarainministeriön kanssa.

Lisätietoja:

Kirsi Varhila, osastopäällikkö, p. 0295 163338
Pekka Järvinen, hallitusneuvos, p. 0295 163367
Kari Haavisto, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163342Muualla palvelussamme

Lausuntopyyntö

  Tietoa sote-uudistuksesta

Muualla verkossa

Lausunnot sote-uudistuksesta (Hare) 

Sivun alkuun