Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sotainvalidien mahdollisuudet laitoshuoltoon ja osa-aikaiseen huoltoon paranevat

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.11.2006 12.10
Tiedote -

Sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, korvataan enintään 10 viikkoa laitoshuoltoa tai enintään 70 päivää osa-aikaista huoltoa vuodessa. Muutos laajentaa etuuden saajien piiriä ja edistää sotainvalidien kotona selviytymistä. Laki on tulee voimaan vuoden 2007 alusta. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 9. marraskuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina.

Jaksoittainen laitoshuolto sopii niille sotainvalideille, jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshuollon tarpeessa. Jaksoittainen laitoshuolto tukee niiden sotainvalidien kotona selviytymistä, joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat runsaasti palveluja tai omaisen antamaa hoitoa. Laitoshuolto voidaan jakaa hoitojaksoiksi pitkin vuotta, jolloin hoito tukee sotainvalidin kotona selviytymistä ja hänen puolisonsa tai muun omaisen jaksamista. Sotainvalidi voi halutessaan valita ympärivuorokautisen jaksoittaisen laitoshoidon sijasta osa-aikaista huoltoa päiväsairaalassa.

Lisätietoja antavat: vanhempi hallitussihteeri Anne-Marie Brisson (09) 160 74355 ja lakimies Anne Koskela (09) 160 74205.

Sivun alkuun