Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Sotainvalidien laitoshuoltoon ja osa-aikaiseen huoltoon parannuksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
12.9.2006 9.26
Tiedote 337/2006

Hallitus esittää, että sotainvalideille, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, korvattaisiin enintään 10 viikkoa laitoshuoltoa tai enintään 70 päivää osa-aikaista huoltoa vuodessa. Muutos laajentaisi etuuden saajien piiriä ja edistäisi sotainvalidien kotona selviytymistä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alusta. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2007 talousarvioesitykseen. Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä tiistaina 12. syyskuuta. Presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös tiistaina.
Nykyisin sotainvalideille, joiden työkyvyttömyysaste on 25 prosenttia, on oikeus enintään 10 viikon vuosittaiseen laitoshuoltoon.

Laitoshuolto sopii niille sotainvalideille, jotka eivät ole pitkäaikaisen laitoshuollon tarpeessa, mutta joiden toimintakyky on siinä määrin heikentynyt, että he tarvitsevat runsaasti palveluja tai omaisen antamaa hoitoa selviytyäkseen kotona. Jaksoittainen laitoshuolto voidaan jakaa hoitojaksoiksi pitkin vuotta, jolloin se tukee sotainvalidin kotona selviytymistä ja hänen puolisonsa tai muun omaisen jaksamista. Sotainvalidi voi halutessaan valita ympärivuorokautisen jaksoittaisen laitoshoidon sijasta osa-aikaista huoltoa päiväsairaalassa.

Lisätietoja antaa: lakimies Anne Koskela (09) 160 74205.

Sivun alkuun